top of page

Mobilitāšu pieteikumu konkursa atlases kritēriji - 10 punkti

  • Kandidāta nodarbinātība Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā;

  • Angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī vai uzsāktas angļu valodas apmācības;

  • Nopietna attieksme pret saviem darba pienākumiem;

  • Aktīva iesaiste skolas mērķu sasniegšanā;

  • Motivācija piedalīties;

  • Trīs minētie iemesli piedalīties - to sasaiste ar darba pienākumiem un motivāciju;

  • Izvēlēto kursu sasaiste ar darba pienākumiem vai mācību priekšmetu;

  • Projekta mērķu sasniegšanas iespējamība konkrētajam kandidātam;

  • Projekta izplatīšanas pasākumu potenciālā īstenošana konkrētajam kandidātam;

  • Kandidāta saskare ar kādu no šķēršļiem (sociālie šķēršļi, kultūras atšķirības, ar izglītības un apmācības sistēmām saistīti šķēršļi, veselības problēmas, invaliditāte, ekonomiskie šķēršļi, ar diskrimināciju saistīti šķēršļi, ģeogrāfiskie šķēršļi).

Publicēts 03.03.2023.

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums no šī gada 1.janvāra līdz 31.decembrim ieguvis ES Erasmus+ programmas finansējumu, lai īstenotu skolu un pieaugušo izglītības sektora projektus, kas dos iespēju īstenot skolas stratēģiskos mērķus un iespēju doties mācību mobilitātēs kopumā 30 tehnikuma skolotājiem un darbiniekiem.

 

Jau iepriekšējā mācību gadā īstenojām pieaugušo izglītības sektora mobilitātes projektu, kas deva iespēju dažādos kursos iegūt starptautisku pieredzi. Šogad vēlamies turpināt iesākto un palielināt to skolotāju un darbinieku skaitu, kuriem bijusi iespēja mācīties kursos vai doties darba ēnošanā uz citām Eiropas valstīm.

 

Jau martā un aprīlī VTDT skolotāji un darbinieki dosies mobilitātēs uz tādiem kursiem kā "Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT resources for​ learning languages", "Stress and Conflict Management: the way to resilience and satisfaction", “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”, un citiem. Plānotie Erasmus+ kursi un darba ēnošana norisināsies tādās Eiropas Savienības valstīs kā Spānija, Itālija, Horvātija, Kipra un Polija.

 

Īstenojot projektu “Skolotāji, kas iedvesmo”, plānojam pilnveidot mācību procesā izmantotās metodes un attīstīt tehnikuma organizācijas vidi.

 

Savukārt ar projekta “Pieredze, kas iedvesmo 2” īstenošanu vēlamies uzlabot pieaugušo izglītības mācību programmu saturu un mācību metodes, kā arī paaugstināt pieaugušo izglītības jomas darbinieku profesionalitāti, lai īstenotu augstas kvalitātes un pienesuma mobilitātes projektus.

 

ZIŅAS

Publicēts 16.05.2023.

 

No 19.-25. martam VTDT angļu valodas skolotājas T.Stjopkina un S.Ganiņa piedalījās kursos “TEACHING LANGUAGES IN THE DIGITAL ERA: THE BEST APPS, WEB PLATFORMS AND ICT SOLUTIONS FOR LEARNING LANGUAGES” Palermo pilsētā Sicīlijā.

“Šajos kursos izmantoju iespēju iepazīties ar Sicīliju, tās cilvēkiem, dabu un kultūrvēsturiskām vērtībām. Dalība Erasmus+ projekta apmācībās bija lieliska iespēja nedaudz iepazīt Sīcīliju un tās ļaudis, domāt, redzēt plašāk Eiropas kontekstā, diskutēt par kopīgajām un arī atšķirīgajām ES izglītības nozares aktualitātēm” tā par gūto pieredzi saka Sandra Ganiņa.

Vairāk ŠEIT.

Publicēts 27.04.2023.

 

“Iesaistoties Erasmus+ projektā, no 12.-18. martam ar tehnikuma kolēģēm Lindu Gailīti un Lauru Andersoni devāmies mobilitātē uz kursiem “STRESS AND CONFLICT MANAGEMENT” Spānijas pilsētā Tenerifē, lai organizācijā "Erasmus Learning Academy" kopā ar citiem Eiropas skolotājiem un izglītības darbiniekiem apgūtu jaunas prasmes, metodes un iedvesmotos turpmākajam darbam” tā par dalību apmācību kursos saka Inese Dedumeta, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lietvede.

Vairāk ŠEIT.

1.jpeg

Erasmus+ kursi VTDT pieaugušo izglītotājiem “Pieredze, kas iedvesmo”

Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000020320, no 2021.gada 1.septembra līdz 1.maijam, to finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

 

Skolotāja Krista Kozulāne apguva kursu "IKT prasmes

pedagogiem” Palermo, Itālijā. “Šādā vidē mācoties, rodas

daudz radošu ideju un metožu, kuras pielietot savā darbā

tehnikumā”.

 

                                                                               Projektu vadītāja Terēze Stālmane apguva kursu "Efektīva                                                                                   projektu vadība ES finansētiem projektiem" Limassol, Kiprā

                                                                               un tā laikā izpētīja projektu teorētiskās nianses, analizēja

                                                                               citu, jau īstenotu projektu pieredzi. Liels ieguvums

                                                                               apmeklējot šādus kursus ir satikšanās ar izglītības jomas

                                                                               pārstāvjiem no citām valstīm, kolēģiem, kas strādā gan                                                                                       tehnikumos, gan universitātēs visā Eiropā.

 

 

 

 

Melita Žeļezcova un Kristīne Rebinova, pārstāvot VTDT

piedalījās apmācībās ”Train the trainer", 8.-12. novembrī

Prāgā, Čehijā. Apmācību kursu rīkoja ShipCon Limassol Ltd.

un tajos mūsu kolēģiem bija iespēja izzināt un izprast mācību

stilus, strukturēt apmācību veidošanu, kā arī gūt iedvesmu

un praktisku pieredzi sadarbojoties ar kolēģiem no citām

Eiropas valstīm.

 

 

 

 

 

 

No 2021. gada 1.-3.novembrim VTDT direktors

Artūrs Sņegovičs piedalījās kursā “Līderība izglītības iestādēs”, kas norisinājās Barselonā, Spānijā. Semināra ietvaros notika gan lekcijas, gan praktiskas darba grupas, kuru laikā tika apskatītas daudz un dažādas tēmas saistībā ar izglītības iestādes vadīšanu.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 16.06.03.jpeg
553C8219-BF83-4847-B944-937586384BD5.jpg
WhatsApp Image 2021-11-09 at 16.08.53.jpeg
WhatsApp Image 2022-02-10 at 13.51.46.jpeg
WhatsApp Image 2022-02-10 at 13.51.17.jpeg
WhatsApp Image 2022-02-10 at 13.51.46 (1).jpeg

Erasmus+ projektā “Pieredze, kas iedvesmo” skolotāja K.Kozulāne apgūst kursu IKT prasmes pedagogiem

 

Šonedēļ Erasmus+ “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem” projektā “Pieredze, kas iedvesmo” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums skolotāja Krista Kozulāne apgūst kursu "IKT prasmes pedagogiem". Kurss norisinās Palermo, Itālijā un jau pirmajās kursa dienās mūsu dalībniece apguvusi teorētiskās zināšanas un radusi idejas pieaugušo apmācības kursiem. “Šādā vidē mācoties, rodas daudz radošu ideju un metožu, kuras pielietot savā darbā tehnikumā”, min Krista. Vairāk ŠEIT.

WhatsApp Image 2021-11-30 at 16.06.04 (1).jpeg

Erasmus+ projektā Kiprā piedalās VTDT pasniedzēja Terēze Stālmane

 

Erasmus+ “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem” projektā “Pieredze, kas iedvesmo” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu vadītāja Terēze Stālmane  apgūst kursu "Efektīva projektu vadība ES finansētiem projektiem".

Kurss norisinās Limassol, Kiprā un tā laikā dalībnieki ne tikai izpēta teorētiskās nianses, bet arī analizē citu, jau īstenotu projektu pieredzi. Liels ieguvums apmeklējot šādus kursus ir satikšanās ar izglītības jomas pārstāvjiem no citām valstīm, kolēģiem, kas strādā gan tehnikumos, gan universitātēs visā Eiropā. Vairāk ŠEIT.

0c213a_9c38d1a5412042d4b9854cd18a573b38_mv2.jpg

VTDT uzsāk dalību Erasmus+ projektā “Pieredze, kas iedvesmo”

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem” projektā “Pieredze, kas iedvesmo” .


Projektu uzsākam ar divu tehnikuma darbinieku dalību apmācībās "Train the trainer", kas norisinās no 8.-12. novembrim Prāgā, Čehijā. Apmācību kursu rīko ShipCon Limassol Ltd. un tajos mūsu kolēģiem ir iespēja izzināt un izprast mācību stilus, strukturēt apmācību veidošanu, kā arī gūt iedvesmu un praktisku pieredzi sadarbojoties ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm. Vairāk ŠEIT. 

0c213a_9f50f711d61e469f954ce115f34d0941_mv2.jpeg

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem” (KA122) projektā Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000020320, “Pieredze, kas iedvesmo”

Mobilitātes projektu, kas sevī ietver pieaugušo apmācības speciālistu apmācību dažādos kursos, īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums sadarbībā ar partnerorganizācijām ShipCon Ltd. un "EPD - European Projects Development Unipessoal".

Projekts ilgs no 2021.gada 1.septembra un noslēgsies 2022.gada 1.maijā.

Šajā laika posmā 6 pieaugušo izglītības programmās iesaistītajiem skolotājiem un 4 darbiniekiem būs iespēja apmeklēt apmācību kursus 5 dienu garumā šādās valstīs: Čehijā, Spānijā, Itālijā, Kiprā un Portugālē. 

Ar projekta palīdzību vēlamies sasniegt šādus mērķus:
1) Ar starptautisku apmācību palīdzību modernizēt izglītības un apmācības pieeju, ko īsteno pasniedzēji pieaugušo izglītības mācību programmās.
2) Uzlabot pieaugušo izglītības jomas darbinieku kapacitāti, kuri veido un vada pieaugušo izglītības projektus. 

Aktivitātēs ietilps 7 dažādas 5 dienu apmācības:

1) "Train the trainer",

2) "Efficient and effective project management for EU funded projects",

3) "Leadership and management in educational establishments",

4) "ICT skills for educators",

5) "Teamwork and teambuilding: reach high & far",

6) "Cultivating the entrepreneural mindset in education",

7) "English for educators". 

Kursi VTDT skolotājiem.png

Kā pieteikties?
Pirmajām četrām apmācībām pieteikties līdz 15.10. sūtot motivācijas vēstuli uz tereze.stalmane@vtdt.edu.lv.

Projekta dalībnieku atlases procesā tikts piemēroti motivācijas kritēriji un dalībnieku individuālā iesaiste, interese, piedāvājot iespēju pieteikties visiem interesentiem, kuri atbilst projekta nosacījumiem un apmācību veidam, kā arī veiktas sarunas ar ieinteresētajiem un veikta motivācijas vēstuļu izvērtēšana.
 

bottom of page