top of page
Par mums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (VTDT) ir profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā modernu un kvalitatīvu profesionālo izglītību. Tehnikumā iespējams apgūt zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū un attīstītu savu profesionālo karjeru.

#šaubunav #kopāmēsaugam

Tehnikuma vērtības:

PROFESIONALITĀTE jeb meistarība darbos un vārdos

SADARBĪBA jeb dalīšanās, mācīšanās un strādāšana, sniedzot atbalstu cits citam

ATBILDĪBA jeb pienākuma apziņa par individuālu un kolektīvu rīcību, lēmumiem un to rezultātiem

 

Tehnikuma vīzija:

Eiropas līmeņa profesionālās izglītības izcilības centrs

 

Tehnikuma misija:

Vadošā mācību iestāde Latvijā, kas nodrošina konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanu, realizējot kvalitatīvas, ilgtspējīgas un inovatīvas mācību programmas

Akreditācija:

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ir valsts akreditēta mācību iestāde. Iestāde ir akreditēta līdz 2025. gadam. 

bottom of page