top of page
Metodiskās izstrādnes

2018./2019. mācību gads

Sandra Ganiņa - Patstāvīgais darbs 2.kursiem. Runāšanas prasmju nostiprināšana par tēmu ”Izglītība”

Pēteris Punculis - Automobiļu konstrukciju attīstības vēsture
Mārīte Vītola - Atkārtojums par fizikāliem procesiem
Sandris Rakauskis - Audzināmās grupas iepazīšanās un saliedēšanās
Dace Brakša - Domino „Trigonometriskās formulas”
Dace Brakša - Grupu darba materiāls ”Trigonometriskie vienādojumi”
Dace Brakša - Spēle “IZLAUŠANĀS”
Moduļa “Profesionālā angļu valoda mehāniķiem” apraksts
Pēteris Punculis - Automobiļu uzbūve - Transmisijas
Jauniešu kultūra. Jauniešu slengs
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.1 - Darba spiediena noteikšana motora cilindrā
Raimonds Rusmanis - TESTS 1 Automobiļu attīstības vēsture un iedalījums
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.2 - 2T iekšdedzes virzuļmotoru vispārējā uzbūve
Raimonds Rusmanis - TESTS 2 Automobiļu vispārējā uzbūve
Raimonds Rusmanis - TESTS 3. Iekšdedzes motoru iedalījums
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.3 - 4T iekšdedzes virzuļmotoru vispārējā uzbūve
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.4 - Vispārējās mērīšanas instrumenti
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.5 - Motora detaļu un salāgojumu mērīšana
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.6 - 2T iekšdedzes virzuļmotoru vispārējā uzbūve
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.7 - 4T iekšdedzes virzuļmotoru vispārējā uzbūve
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.8 - 2T iekšdedzes virzuļmotoru gāzu sadale
Raimonds Rusmanis - Spēkratu [automobiļu] iekšdedzes motori. Laboratorijas darbs Nr.9 - 4T iekšdedzes virzuļmotoru gāzu sadale
Raimonds Rusmanis - Degšanas process iekšdedzes motoros

 

bottom of page