Dienesta viesnīca

Egļu gatve 15, Priekuļi, Priekuļu pagasts,

Priekuļu novads.

tālrunis: 28371102

 

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumi:

  • izglītojamiem, kas mācās valsts budžeta finansētā grupā (izņemot bāreņus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) viena vieta mēnesī 6,00 EUR

  • citiem izglītojamiem viena vieta mēnesī 7,50 EUR.

 

Režīms dienesta viesnīcā mācību darba dienās:

07:30 Celšanās

08:30 – 15:30 (17:00) Mācības un praktiskās nodarbības tehnikumā un prakses vietās

08:30 – 15:30 Dienesta viesnīca tiek slēgta (atvērta pusdienu pārtraukumā)

15:30 – 17:00 Konsultācijas mācību priekšmetos

16:20 – 20:30 Brīvais laiks (interešu izglītības pulciņi, treniņi, mācības, u.c.)

18:00 – 19:00 Viesu uzņemšanas laiks

20:30 - 21:00 Istabu uzkopšana

21:00 – 22:00 Istabu kārtības pārbaude

22:00 – 23:00 Audzēkņu uzskaite un kontrole

23:00 – 07:30 Naktsmiers

Dienesta viesnīca Cēsīs

Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīca

Saules iela 23, Cēsīs, Cēsu novadā

tālruņi: 26333767, 64174949

 

Dienesta viesnīcas izcenojums:

  • izglītojamiem viena vieta mēnesī 30 EUR.

 

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png