Dienesta viesnīca

Egļu gatve 15, Priekuļi, Priekuļu pagasts,

Priekuļu novads.

tālrunis: 28371102

 

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumi:

 • izglītojamiem, kas mācās valsts budžeta finansētā grupā (izņemot bāreņus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) viena vieta mēnesī 10,00 EUR

 • citiem izglītojamiem viena vieta mēnesī 13,00 EUR.

 

Režīms dienesta viesnīcā mācību darba dienās:

07:30 Celšanās

08:30 – 15:30 (17:00) Mācības un praktiskās nodarbības tehnikumā un prakses vietās

08:30 – 15:30 Dienesta viesnīca tiek slēgta (atvērta pusdienu pārtraukumā)

15:30 – 17:00 Konsultācijas mācību priekšmetos

16:20 – 20:30 Brīvais laiks (interešu izglītības pulciņi, treniņi, mācības, u.c.)

18:00 – 19:00 Viesu uzņemšanas laiks

20:30 - 21:00 Istabu uzkopšana

21:00 – 22:00 Istabu kārtības pārbaude

22:00 – 23:00 Audzēkņu uzskaite un kontrole

23:00 – 07:30 Naktsmiers

KKZ_9123_50.jpg
Dienesta viesnīca
Cēsīs

VTDT dienesta viesnīca

Valmieras iela 19, Cēsīs, Cēsu novadā

 

Dienesta viesnīcas izcenojums:

 • izglītojamiem viena vieta mēnesī 40 EUR.

Indikatīvi dienesta viesnīca būs pieejama no 2021. / 2022. mācību gada sākuma

Informācija vecākiem

(aicinām pārrunāt ar jauniešiem pirms katra jaunā mācību gada)

 

Lūdzu veiciet ar savu jaunieti sarunu un pārliecināties, ka viņam ir skaidrs kā veiksmīgāk veidot pozitīvas attiecības ar dienesta viesnīcas darbiniekiem, istabiņas un stāva biedriem un citiem audzēkņiem. Liels uzsvar jāliek uz personīgās higiēnas ievērošanu (ķermeņa / matu mazgāšana, roku un kāju tīrība, sakopti nagi, tīras drēbes un apavi), istabiņas uzturēšanu kārtību, meklējot istabiņā dzīvojošiem abpusēji pieņemamus risinājumus, kas nepārkāpj dienesta viesnīcas iekšējos kārtības noteikumus.

 

Būtiska loma ir spēja respektēt līdzcilvēkus, viņu privāto un emocionālo “telpu”, neuzspiežot savus paradumus un muzikālo gaumi, ievērojot dienesta viesnīcas iekšējās kartības noteikumus un ikdienas rutīnu. Runājiet jauniešiem, kā risināt problēmas un meklēt palīdzību, kad jaunietis paša spēkiem to nevar izdarīt. Sākotnējais atbalsts jāmeklē pie dienesta viesnīcas stāva audzinātājas vakaros no pl. 17:00 - 23:00, vai pie dienas audzinātājas / dežurantēm.

 

Saudzīga attieksme pret istabiņā un koplietošanas telpās esošo inventāru / mēbelēm. Jauniešu pienākums ir atjaunot nolietoto inventāru, piemēram, sabojātas vai nolietotas slaukāmās / mazgājamās birstes un to kāti, podu vāki, miskastes.

 

Runājiet ar jaunieti par pārdomātu pārtikas produktu izvēli, iegādi un uzglabāšanu, ēdienu gatavošanu koplietošanas stāva virtuvē un darba zonas nokopšanu pēc gatavošanas / ēšanas.

 

Jaunietim ir jābūt gatavam reizēm ieguldīt savus personiskos finanšu līdzekļus uzlabojot savu sadzīvi, piemēram, istabiņas atslēgu pievīlēšana, spuldzes iegāde utt.

 

Dienesta viesnīcā nav pieļaujams vest / lietot personīgās elektriskās plītis, cepeškrāsnis, mikroviļņu krāsnis un tml., jo tas ir pieejams stāva virtuvē, kur ir vienīgā vieta, kur gatavot ēdienu, lai nepārkāptu higiēnas prasības.

 

Sekot līdzi jauniešu finansiālo līdzekļu lietderīgai un pamatotai plūsmai, īpaši nepilngadīgajiem. Iesakām dot tīrīšanas līdzekļus, švammes, kas atbilst jūsu ģimenes ikdienas ieradumiem un prasībām, nevis naudu paredzētajām lietām.

 

Istabiņas uzturēšana kārtībā ietver:

 • Saklāta gulta;

 • Savu drēbju/ apavu nolikšanu vietā;

 • Drēbju un apavu higiēnu (sporta apaviem ieteicams apavu dezodorants);

 • Netīro drēbju uzglabāšanu konkrētā vietā savā skapja daļā;

 • Gultas veļu maina un mazgā 1x divās nedēļās vai pēc nepieciešamības biežāk;

 • Mācību līdzekļu, higiēnas preču un pārtikas glabāšanu tam paredzētajās vietās;

 • Neatstāt produktus, kas ātri bojājas;

Jaunietim jābūt pamatprasmēm dzīvojamās zonas (istaba, koplietošanas telpas (WC, duša, virtuve) uzkopšanā:

 • Uzkopt grīdu  (mazgājot grīdu skalot birsti, spainī nospiest lieko ūdeni, mazgāt telpas stūrus un grūtāk pieejamas zonas (zem galda, gultas);

 • Tīrīt tualetes podu (malas, poda vāku);

 • Mazgāt traukus;

 • Regulāri iznest miskasti;

 • Plānot/ vienoties par istabas uzkopšanas grafiku un to ievērot/ pildīt.

Dienesta viesnīcā būtiski ir šķirot atkritumus, domāt par dabai draudzīgu attieksmi/ rīcību:

 • Eleketroierīces izslēgt pēc lietošanas;

 • Elektrību izslēgt, kad tā nav nepieciešama, īpaši atstājot istabu vai koplietošanas telpas;

 • Pārdomāti lietot elektrību, siltumu un ūdeni;

 • Braucot prom aizvērt istabas logus;

 • Rūpēties par savu mantu drošību, aizslēdzot istabiņas durvis.