top of page
Dienesta viesnīca Priekuļos

Egļu gatve 15, Priekuļi, Priekuļu pagasts,

Cēsu novads.

tālrunis: 28371102

 

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcas pakalpojumi:

 • izglītojamiem, kas mācās valsts budžeta finansētā grupā (izņemot bāreņus līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) viena vieta mēnesī 10,00 EUR

 • citiem izglītojamiem viena vieta mēnesī 13,00 EUR.

 

Dienesta viesnīcas īres līgumi ŠEIT

Veicot maksājumu par dienesta viesnīcu, lūdzu, maksājuma mērķī norādīt jaunieša VĀRDU un UZVĀRDU!

KKZ_9123_50.jpg
Dienesta viesnīca
Cēsīs

Valmieras iela 19, Cēsīs, Cēsu novadā

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas izcenojums:

 • izglītojamiem viena vieta mēnesī 40 EUR.

Dienesta viesnīcas īres līgumi ŠEIT

Informācija vecākiem

(aicinām pārrunāt ar jauniešiem pirms katra jaunā mācību gada)

 

Lūdzu veiciet ar savu jaunieti sarunu un pārliecināties, ka viņam ir skaidrs, kā veiksmīgāk veidot pozitīvas attiecības ar grupas biedriem, pārējiem audzēkņiem un dienesta viesnīcas darbiniekiem. Īpaša uzmanība jāpievērš personīgās higiēnas ievērošanai (ķermeņa / matu kopšanai, tīrām drēbēm un apaviem), istabiņas uzturēšanai kārtībā.

 

Būtiska loma ir spējai respektēt līdzcilvēkus, viņu privāto un emocionālo telpu, neuzspiežot savus paradumus un gaumi, ievērojot dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus un dienas režīmu. Runājiet ar jauniešiem, kā risināt problēmas un meklēt palīdzību situācijās, kad jaunietis paša spēkiem to nevar izdarīt. Atbalsts vispirms jāmeklē pie dienesta viesnīcas pedagoga, dienesta viesnīcas vadītāja vai dežuranta.

 

Saudzīgi jāizturas pret istabiņas un koplietošanas telpu inventāru.

 

Runājiet ar jaunieti par pārdomātu pārtikas produktu izvēli, iegādi un uzglabāšanu, ēdienu gatavošanu koplietošanas virtuvē un darba zonas nokopšanu pēc gatavošanas un ēšanas.

  

Dienesta viesnīcā nav nepieciešams lietot personīgās elektriskās plītis, cepeškrāsnis, mikroviļņu krāsnis u.c. elektroierīces ēdiena gatavošanai, jo tās ir pieejamas virtuvē, kas ir vienīgā vieta ēdiena gatavošanai, lai nepārkāptu higiēnas prasības.

 

Ieteicams sekot līdzi jauniešu finansiālo līdzekļu lietderīgai un pamatotai izmantošanai, īpaši nepilngadīgajiem. Iesakām dot līdzi tīrīšanas līdzekļus, kas atbilst Jūsu ģimenes ikdienas ieradumiem un prasībām.

 

Dienesta viesnīcā jāapgūst prasmes šķirot atkritumus un lietot depozīta sistēmu.

 

Istabiņas uzturēšana kārtībā ietver:

 • saklātu gultu,

 • savu drēbju un apavu nolikšanu vietā,

 • drēbju un apavu higiēnu (sporta apaviem ieteicams apavu dezodorants),

 • netīro drēbju uzglabāšanu konkrētā vietā savā skapja daļā vai maisiņā,

 • gultas veļas maiņu un mazgāšanu 1x divās nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams,

 • mācību līdzekļu, higiēnas preču un pārtikas glabāšanu tam paredzētajās vietās,

 • pamatprasmes dzīvojamās zonas uzkopšanā (istabas, koplietošanas telpu - WC, dušas, virtuves).

Dienesta viesnīcā jāiemācās taupīgi rīkoties ar energoresursiem:

 • elektroierīces pēc lietošanas jāizslēdz,

 • elektrība jāizslēdz, atstājot istabu vai koplietošanas telpas,

 • braucot projām no dienesta viesnīcas, jāaizver istabas logs,

 • jārūpējas par savas mantas drošību, prombūtnes laikā istabiņas durvis turot aizslēgtas.

bottom of page