Pulciņi 2021. / 2022. mācību gadam
SPORTS
KULTŪRA / U.c.

Basketbols

OTRDIENĀS, plkst. 17.50 - 19.20

CETURTDIENĀS, plkst. 16.20-17.50

PRIEKUĻOS (sporta kompleksā)

Volejbols 

PIRMDIENĀS, 16:20 - 17:50

TREŠDIENĀS, 16:20 - 17:50

PRIEKUĻOS (sporta kompleksā)

Ārstnieciskā vingrošana / 

koriģējošā vingrošana 

PIRMDIENĀS, 15,45 - 17.15

TREŠDIENĀS, 15.45 - 17.15

CĒSĪS (sporta zālē)

Trenažieru zāles darba laiks 

No PIRMDIENAS līdz PIETDIENAI

pl. 06:00 - 08:00 visiem

pl. 16:00-18:00 meitenēm

pl. 18:00 - 21:00 zēniem

SESTDIENĀS UN SVĒTDIENĀS

pl. 11:00 - 21:00 visiem

PRIEKUĻOS dienesta viesnīcas pagrabstāvā (ar pierakstu pie dežurantes)

Debates 

PIRMDIENĀS, plkst. 17:00 - 19:00 Priekuļos 

direktora kabinetā 108.kab

CETURTDIENĀS, plkst. 15:30 - 17:00 Cēsīs

105. kabinetā

Skolēnu mācību uzņēmumu pulciņš

TREŠDIENĀS,  plkst. 15:30 - 17:30

CĒSĪS, 306.kabinetā

Kokapstrāde 

OTRDIENĀS, plkst. 15:30 - 17:00

TREŠDIENĀS, plkst. 15:30 - 17:00

CĒSĪS, 210.kab. (darbnīcās)

Deju kolektīvs "VIRPULIS"

PIRMDIENĀS, plkst. 16:30 - 18:30

TREŠDIENĀS, plkst. 16:30 - 18:30

PRIEKUĻOS, 2.stāva zālē

 

Vokāli instrumentālais ansamblis 

OTRDIENĀS (Priekuļos), plkst. 15:30 - 17:30

CETURTDIENĀS (Cēsīs), plkst. 15:30 - 17:30

"Garšu laboratorija" 

TREŠDIENĀS, plkst. 15:30 - 18:30

PRIEKUĻOS, vecajā korpusā 109.kab.

 

Pulciņu norise attiecīgajā mācību gadā atkarīga no jauniešu intereses un aktīvo dalībnieku skaita.