Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums aicina darbā:

Grāmatvedības nodaļas vadītāju, galveno grāmatvedi
Darba pienākumi:
 - analizēt  ekonomiskos  procesus, izglītības iestādes ieņēmumu  un  izdevumu  gūšanas  procesus, naudas  apgrozījuma,  finanšu  aprites  procesus,  noskaidrot  faktorus,  kas  šos procesus  ietekmē, meklēt risinājumus, kas palīdz novērst finanšu riskus, izstrādāt budžetu un sekot tā izpildei, izveidot rezultātu efektivitātes novērtēšanas sistēmu un kontrolēt to;
 - nodrošināt tehnikuma Grāmatvedības nodaļas darbību;
 - nodrošināt iestādes pilnu grāmatvedības uzskaites ciklu;
 - sagatavot gada pārskatus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
 - nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli;
 - sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas un citas atskaites vadībai un valsts institūcijām saskaņā ar LR spēkā esošām normatīvo aktu prasībām;
 - īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

Prasības pretendentam:
 - augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā;
 - obligāta iepriekšēja darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā ne mazāk par 3 (trīs) gadiem, iepriekšējā pieredze pašvaldības vai valsts budžeta iestādēs grāmatveža amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 - Latvijas Republikas nodokļu, nodevu un grāmatvedības normatīvo aktu pārzināšana;
 - labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas;
 - prasme un pieredze darbā ar biroja tehniku un datorprogrammām ar teksta redaktoru un izklājlapu. 

 

Piedāvājam:
 - darbu uz nenoteiktu laiku;
 - interesantu un radošu darbu;
 - stabilu atalgojumu līdz 1200 eur un sociālās garantijas. 
           

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 12.jūnijam  uz e-pastu: info@vtdt.edu.lv  vai pa pastu: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4126. Uzziņas pa tālruni 20210818 (direktors A.Sņegovičs)

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums apņemas izmantot amata pretendentu personas datus tikai pretendenta izvērtēšanai saistībā ar darba sludinājumā minētām prasībām.

Skolotāju izglītības programmās:

“Spēkratu mehāniķis” (ar specializāciju lauksaimniecības tehnikā)
“Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis”
“Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”

 

Darba pienākumi:

Veikt profesionālo apmācību un pilnveidot izglītojamo prasmes lauksaimniecības tehnikas uzbūvē, ekspluatācijā, remontā, apkopē, elektronisko sistēmu vadībā.

Prasības:

-  augstākā izglītība nozarē vai vidējā profesionālā izglītība un apgūti 72 stundu kursi pedagoģijā.

Piedāvājam:

-  atalgojumu, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem;

-  stabilu un patīkamu darba vidi.

Interesentus lūgums sazināties pa e-pastu:  arturs.snegovics@vtdt.edu.lv ar norādi “Lauksaimniecības tehnika”.
 

PROGRAMMĒŠANAS skolotāju    
Ja Tev ir zināšanas IT nozarē, pievienojies tehnikuma komandai un esi PROGRAMMĒŠANAS skolotājs!
Piedāvājam atalgojumu, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem, stabilu un patīkamu darba vidi. Interesentus lūgums sazināties pa e-pastu arturs.snegovics@vtdt.edu.lv ar norādi “Programmētājs”.

Skolotāju programmā "AUTOTRANSPORTS"

Darba pienākumi:

-          veikt profesionālo apmācību izglītības programmas "Autotransports" profesionālajos mācību priekšmetos. 

Prasības:

-    vēlama praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē;
-    vēlama pedagoģiskā darba pieredze;
-    augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
-    darba valoda: latviešu, vēlamas krievu un/vai angļu valodas prasmes;
-    labas datora prasmes;
-    vēlme izglītoties;
-    augsta atbildības sajūta, iniciatīva, komunikabilitāte;
-    prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

-          Atalgojumu, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem;

-          Stabilu un patīkamu darba vidi. 

Interesentus lūgums sazināties pa e-pastu arturs.snegovics@vtdt.edu.lv ar norādi “Autotransporta skolotājs”.

Skolotāju programmā "KOKA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS"
Darba pienākumi:
-          Vadīt mācību procesu, lai pilnveidotu izglītojamo spējas izstrādāt un lasīt detalizētus objektu rasējumus, izprast to specifikācijas, izmantojot datorprogrammas, 3D vizualizācijas.
Prasības:
-          Augstākā izglītība nozarē vai vidējā profesionālā izglītība un apgūti 72 stundu kursi pedagoģijā;
-          Pārzināt un prast lietot Auto CAD, Sketchup un Fusion 360 datorprogrammas.
Piedāvājam:
-          Atalgojumu, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem;
-          Stabilu un patīkamu darba vidi.
 Interesentus lūgums sazināties pa e-pastu arturs.snegovics@vtdt.edu.lv ar norādi “Koka izstrādājumu dizaina skolotājs”.
 

Skolotāju programmā “TELEKOMUNIKĀCIJAS”
Darba pienākumi:
Vadīt mācību procesu, lai pilnveidotu izglītojamo spējas:
–     ierīkot telekomunikāciju tīklu iekštelpās un ārējā vidē;
–     veikt telekomunikāciju iekārtu elektrobarošanas tehnisko apkalpošanu, telekomunikāciju piekļuves tīkla iekārtu konfigurācijas darbus un telekomunikāciju tīkla elementu fizisko apsekošanu;
–     veikt vadu un bezvadu telekomunikāciju tīkla parametru mērījumus, izvēlēties un lietot atbilstošus mērinstrumentus un programmnodrošinājumu;
–     diagnosticēt un novērst bojājumus telekomunikāciju tīkla darbībā un konfigurācijas kļūdas telekomunikācijas tīkla iekārtās.
 Prasības:
–     Augstākā izglītība nozarē vai vidējā profesionālā izglītība un apgūti 72 stundu kursi pedagoģijā.
Piedāvājam:
–     Atalgojumu, atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem;
–     Stabilu un patīkamu darba vidi.
Interesentus lūgums sazināties pa e-pastu arturs.snegovics@vtdt.edu.lv ar norādi “Telekomunikācijas”.

 

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png