top of page

Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!
Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Eksāmens ir lieliska iespēja iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 2023.g. jūnijā:

- Datorsistēmu tehniķis | 21.06.23.

- Autoatslēdznieks | 29.06.23.

- Pavārs | 21.06.23.

- Namdaris | 21.06.23.

- Mēbeļu galdnieks | 21.06.23.

- Elektrotehniķis | 21.06.23.

- Apdares darbu strādnieks | 20.06.23.

Eksāmenam piesakies šeit līdz 24.05.23.: pieteikuma anketa

Maksa par eksāmena kārtošanu ir atkarīga no eksaminējamo skaita (no 48 eur līdz 337 eur).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Inesi Dedumetu, 27843536, e-pasts: inese.dedumeta@vtdt.edu.lv | Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede.

Izglītības kvalitātes valsts dienests un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums noslēdzis Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka dienests deleģē, bet Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personai, kura vēlas apliecināt savu profesionālo kompetenci un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai.

Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu un prasmju atzīšana

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu CENRĀDIS
 

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā
https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

Papildus informācijai: Inese Dedumeta - tālr. 27843536; e-pasts: inese.dedumeta@vtdt.edu.lv.

bottom of page