Izsoles

Publicēts 20.07.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums rīko pirmreizējo rakstveida nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli:

  • tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 109,9 m2 , adrese: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā un kadastra apzīmējumu 4201 002 0604 001 

  • tehnikuma pārvaldīšanā esošas nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 301,5 m2, adrese: Egļu gatve 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0165 001

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekts Nr.1 atrodas Valmieras ielā 19, Cēsīs, mācību korpusa 1.stāvā, nomas objekts Nr.2 atrodas Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā vecā mācību korpusa 1.stāvā. Nomas objekti ir labā tehniskā stāvoklī – flīžu grīdas segums, krāsotas sienas, silts/ auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. WC koplietošanas telpās flīžu grīdas segums, flīžu sienas segums, siltais un aukstais ūdens, sanitārie mezgli nodrošināti ar higiēnas precēm. Ēkām Valmieras ielā 19, Cēsīs un Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā ir centralizēta apkure, ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēku, koplietošanas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - 1 gads ar iespēju līguma termiņu pagarināt

Iznomājamā objekta Nr.1 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 1,29 (viens euro 29 centi)/ mēnesī (bez PVN),  izsoles solis – 0,01 euro/m2 EUR

 

Iznomājamā objekta Nr.2 nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

EUR 0,97 (nulle euro 97 centi)/ mēnesī (bez PVN), izsoles solis-0,01 euro/m2 EUR

 

Izsoles norises vieta un laiks

2020.gada 30.jūlijā plkst. 09.30

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, 108.kabinetā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Nomas objekta apskati darba dienas no 2020.gada 20.jūlija līdz 2020.gada 29.jūlija plkst.15:30, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu vecāko saimniecības pārzini Valeriju Klāsonu tālrunis: 28661460.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā  Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30) pie Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas Ritas Deičas, tālrunis 26108080 sākot ar sludinājuma ievietošanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā līdz 2020.gada 29.jūlija plkst. 16:30.

Pilns izsoles SLUDINĀJUMS 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

NOMAS PIETEIKUMS

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS (OBJEKTS Nr. 1, Valmieras iela 19, Cēsīs)

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS (OBJEKTS Nr. 2, Egļu gatve 8, Priekuļi, Priekuļu novads)

TELPU PLĀNS Valmieras iela 19, Cēsis

TELPU PLĀNS Egļu gatve 8, Priekuļi, Priekuļu novads

Valmieras ielā 19, Cēsīs telpu raksturojums

 

Vērtējumā ņemts vērā ēku tehniskais risinājums, nolietojums un telpu arhitektoniskā risinājuma atbilstība mūsdienu prasībām. Iznomājamās telpas atrodas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ēkā Cēsu pilsētā, sabiedriskas un komerciālas apbūves zonā.

Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 1. -9.), kopējā platība ir 109,9 kvm,  ēdnīcas telpas 50,4 kvm, virtuve 29,9 kvm un palīgtelpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pilsētas komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Vērtēšanas brīdī iznomājamās telpas netiek izmantotas paredzētajam mērķim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egļu gatves 8, Priekuļos, Priekuļu pagastā telpu raksturojums

 

Vērtējumā ņemts vērā ēku tehniskais risinājums, nolietojums un telpu arhitektoniskā risinājuma atbilstība mūsdienu prasībām. Iznomājamās telpas atrodas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ēkā Priekuļu pagastā, sabiedriskas un komerciālas apbūves zonā.

Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 108. -111, un 114-123), kopējā platība ir 301,5 kvm, t.sk. ēdnīcas telpas 136,5 kvm, virtuve 67,4 kvm un palīgtelpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pagasta komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Vērtēšanas brīdī iznomājamās telpas netiek izmantotas paredzētajam mērķim.

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png