Uzņemšana nākamajam mācību gadam tehnikuma piedāvātajās programmās notiks vasarā. Aicinām sekot līdz informācijai!

Profesijas pēc pamatskolas

 • Mēbeļu galdnieks

 • Namdaris

 • Elektrotehniķis

 • Apģērbu dizaina speciālists

 • Mēbeļu dizaina speciālists

 • Telekomunikāciju tehniķis

 • Automehāniķis

 • Autodiagnostiķis

 • Lauksaimniecības tehnikas meh.

 • Programmēšanas tehniķis

 • Augkopības tehniķis

 • Klientu apkalpošanas speciālists

 • Pavārs

 • Datorsistēmu tehniķis

  

Profesijas pēc vidusskolas

 • Mēbeļu galdnieks

 • Namdaris

 • Telekomunikāciju tehniķis

 • Programmēšanas tehniķis

 • Automehāniķis

 • ​Autodiagnostiķis

 • Augkopības tehniķis

Kāpēc mācīties VTDT?

 • Stipendija līdz 150 eur mēnesī

 • Profesija pēc tehnikuma beigšanas

 • Pieprasījums darba tirgū

 • Dzīvošana dienesta viesnīcā

 • Prakses uzņēmumos mācību laikā

 • Plašas sporta iespējas un aktivitātes

 • Iespējas turpināt mācīties augstskolā

 • Piedalīšanās konkursos un olimpiādēs

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4434003004
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Pamatbudžeta konts: LV17TREL2150666001000
Valsts kase kods TRELLV22

Telefons/fakss: +371 64130602
E-pasts: info@vtdt.edu.lv

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png