Agrā uzņemšana mācībām nākamajam 2020./2021. mācību gadam tehnikuma piedāvātajās programmās notiek jau šobrīd:

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā

Profesijas pēc pamatskolas

 • Mēbeļu galdnieks

 • Namdaris

 • Produktu dizainera asistents

 • Apdares darbu tehniķis 

 • Apģērbu dizainera asistents

 • Klientu apkalpošanas speciālists

 • Automehāniķis

 • Spēkratu mehāniķis

 • Autovirsbūvju remontatslēdznieks

 • Lauksaimniecības mehanizācijas t.

 • Telekomunikāciju tehniķis

 • Augkopības tehniķis

 • Pavārs

 • Datorsistēmu tehniķis

 • Elektrotehniķis

 • Programmēšanas tehniķis

  

Profesijas pēc vidusskolas

 • Augkopības tehniķis

 • Autodiagnostiķis

 • Namdaris

 • Jumiķis

Kāpēc mācīties VTDT?

 • Stipendija līdz 150 eur mēnesī

 • Profesija pēc tehnikuma beigšanas

 • Pieprasījums darba tirgū

 • Dzīvošana dienesta viesnīcā

 • Prakses uzņēmumos mācību laikā

 • Plašas sporta iespējas un aktivitātes

 • Iespējas turpināt mācīties augstskolā

 • Piedalīšanās konkursos un olimpiādēs

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums​

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4434003004
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Pamatbudžeta konts: LV17TREL2150666001000
Valsts kase kods TRELLV22

Telefons/fakss: +371 26108080
E-pasts: info@vtdt.edu.lv

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png