Pieteikšanās elektroniski mācībām nākamajam 2020./2021. mācību gadam tehnikuma piedāvātajās programmās turpinās:

 

 

 

 

 

Dokumentu iesniegšana klātienē mācībām nākamajam mācību gadam notiks no 15. jūnija Priekuļos (Egļu gatvē 9) un Cēsīs (Valmieras ielā 19).

P.-C. no plkst. 9:00 - 15:30

Pk. no plkst. 9:00 - 14:00

Tālrunis uzziņām par uzņemšanu - 283 09 248. 

Aicinām, dodoties iesniegt dokumentus klātienē, līdzi ņemt šādus dokumentus:

1. Iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu un pielikumu “Sekmju izraksts’’ (uzņemšanā nepieciešams uzrādīt dokumenta oriģinālus);
2️. Medicīnas izziņu (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju un veselības atbilstību sporta nodarbībām;
3️. Divas fotogrāfijas 3x4 cm izmērā;
4️. Personību apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību) uzrādīšanai uzņemšanā.

Dokumentus ikviens var iesniegt personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), uzrādot personu apliecinošus dokumentus un noslēdzot savstarpēju sadarbības līgumu.

Izglītojamo UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā

Anketas beigās, lūdzu,

nospiediet pogu

UZ SĀKUMU! 

Profesijas pēc pamatskolas

 • Mēbeļu galdnieks

 • Namdaris

 • Produktu dizainera asistents

 • Apdares darbu tehniķis 

 • Apģērbu dizainera asistents

 • Klientu apkalpošanas speciālists

 • Automehāniķis

 • Spēkratu mehāniķis

 • Autovirsbūvju remontatslēdznieks

 • Lauksaimniecības mehanizācijas t.

 • Telekomunikāciju tehniķis

 • Augkopības tehniķis

 • Pavārs

 • Datorsistēmu tehniķis

 • Elektrotehniķis

 • Programmēšanas tehniķis

  

Profesijas pēc vidusskolas

 • Augkopības tehniķis

 • Automehāniķis

 • Namdaris

 • Jumiķis

Kāpēc mācīties VTDT?

 • Stipendija līdz 150 eur mēnesī

 • Profesija pēc tehnikuma beigšanas

 • Pieprasījums darba tirgū

 • Dzīvošana dienesta viesnīcā

 • Prakses uzņēmumos mācību laikā

 • Plašas sporta iespējas un aktivitātes

 • Iespējas turpināt mācīties augstskolā

 • Piedalīšanās konkursos un olimpiādēs

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums​

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4434003004
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Pamatbudžeta konts: LV17TREL2150666001000
Valsts kase kods TRELLV22

Telefons/fakss: +371 641 30602
E-pasts: info@vtdt.edu.lv

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png