vtdt_balts.png

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4434003004
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
Pamatbudžeta konts: LV58TREL215066603300B
Valsts kase kods TRELLV22

Telefons/fakss: +371 641 30602

e-pasts: info@vtdt.edu.lv

Paldies! Jūsu ziņa ir saņemta!