Iepirkumi

IEPIRKUMI 2021.gads

"Elektroenerģijas iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros"
ID VTDT2021/5

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma DIS virsiepirkumu.

Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
ID VTDT 2021/4


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500 

 

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT2021/1

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
ID VTDT2021/1

Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Elektroenerģijas iepirkums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros" ID VTDT2021/2
 

Valsts Nekustamo īpašumu rīkotā iepirkuma "Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai" iepirkuma ietvaros 

"Elektroenerģijas iepirkums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros"ID VTDT2021/2
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

IEPIRKUMI 2020.gads

"Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam",  ID VTDT 2020/4
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Elektroenerģijas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums - Atklāts konkurss
"Elektroenerģijas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/3
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/2
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Pārtikas produktu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Pārtikas produktu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/1
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500