top of page
Iepirkumi

IEPIRKUMI 2022.gads

"Veselības apdrošināšanas pakalpojums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma darbiniekiem", ID VTDT 2022/7

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/92819

"Elektroenerģijas iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros", ID VTDT 2022/6

Valsts Nekustamo īpašumu rīkotā iepirkuma "Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai" iepirkuma ietvaros. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/89245

"Kokapstrādes un metālapstrādes iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un
dizaina tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai", ID VTDT 2022/5

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/88550

"Kokmateriālu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai", ID VTDT 2022/4

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/88060

"Pakalpojumu sniegšana Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Erasmus+ projektu dalībnieku mobilitāšu un darbinieku komandējumu īstenošanai", ID VTDT 2022/2

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

IEPIRKUMI 2021.gads

"Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam", ID VTDT 2021/9

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Darbarīku un instrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mēbeļu galdnieku specialitātes vajadzībām", ID VTDT 2021/8

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Veselības apdrošināšanas pakalpojums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma darbiniekiem", ID VTDT 2021/7

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Elektroenerģijas iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros"
ID VTDT2021/5

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma DIS virsiepirkumu.

Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
ID VTDT 2021/4


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500 

 

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT2021/1

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
ID VTDT2021/1

Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Elektroenerģijas iepirkums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros" ID VTDT2021/2
 

Valsts Nekustamo īpašumu rīkotā iepirkuma "Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai" iepirkuma ietvaros 

"Elektroenerģijas iepirkums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām DIS ietvaros"ID VTDT2021/2
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Kokmateriālu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai", ID VTDT 2022/4

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/88060

IEPIRKUMI 2020.gads

"Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam",  ID VTDT 2020/4
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Elektroenerģijas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums - Atklāts konkurss
"Elektroenerģijas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/3
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Degvielas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/2
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

"Pārtikas produktu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam"
 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
"Pārtikas produktu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam" ID VTDT 2020/1
Iepirkuma dokumentācija un informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/500

bottom of page