top of page

21. gadsimta skolotāji

Trīs Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma skolotājas piedalījās Erasmus+ projekta kursos “Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom​” Spānijas pilsētā Tenerifē (19.-25.marts), kuros kopā ar citiem Eiropas skolotājiem un izglītības darbiniekiem apguva jaunas prasmes un darba metodes, kas īpaši nepieciešamas 21.gadsimta skolotājiem.


Dalībnieki diskutēja par būtiskām kompetencēm, kas aktuālas 21. gadsimtā: mācīšanās un inovāciju prasmes, digitālās prasmes, kā arī karjeras un dzīves prasmes, kritiskā domāšana, radošums, komunikācija un sadarbība. Jo īpaši, veicot praktiskas aktivitātes, tika iegūtas zināšanas par to, kā personu smadzenes un domāšanas spējas darbojas atšķirīgi, saskaroties ar problēmu risināšanas scenārijiem.


Izmēģinātas dažādas pieejas domāšanai ārpus rāmjiem. Piemēram, izmantojot 6 domāšanas cepuru pieeju, dalībnieki varēja izmantot "laterālo domāšanu" un to konkrēti pielietot saturam, ko viņi māca. Izmantojot individuālo praksi un kolēģu atgriezenisko saiti, bija skaidrs, ka šo metodi var ieviest jebkurā mācību priekšmetā, sākot no dabaszinātnēm līdz valodu apguvei.


Par kursiem dalībniece Karīna Zariņa: “Šī bija brīnišķīga iespēja tikties ar citu valstu pārstāvjiem, iepazīties ar viņu izglītības sistēmu un apgūt jaunas metodes radošuma un kritiskās domāšanas jomā. Kā arī apskatīt vietējos kultūrvēsturiskos objektus.” Ieva Eglīte pēc iegūtās pieredzes saka: “Aicinu arī citus nebaidīties un izmantot šo Erasmus+ iespēju!”


Erasmus+ mobilitāte ir fiziska došanās uz citu valsti (kas nav pastāvīgā dzīvesvieta), nolūkā mācīties, piedalīties apmācībās, neformālās vai ikdienas mācībās. Šīs mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-SCH-000100699, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums līdz 31.12.2023.Comments


Archive
bottom of page