top of page

Skolotāji apgūst zināšanas Sicīlijā

No 19.-25. martam VTDT angļu valodas skolotājas T.Stjopkina un S.Ganiņa piedalījās kursos “TEACHING LANGUAGES IN THE DIGITAL ERA: THE BEST APPS, WEB PLATFORMS AND ICT SOLUTIONS FOR LEARNING LANGUAGES” Palermo pilsētā Sicīlijā.


“Šajos kursos izmantoju iespēju iepazīties ar Sicīliju, tās cilvēkiem, dabu un kultūrvēsturiskām vērtībām. Dalība Erasmus+ projekta apmācībās bija lieliska iespēja nedaudz iepazīt Sīcīliju un tās ļaudis, domāt, redzēt plašāk Eiropas kontekstā, diskutēt par kopīgajām un arī atšķirīgajām ES izglītības nozares aktualitātēm” tā par gūto pieredzi saka Sandra Ganiņa.


Apmācību kursā tika apgūtas zināšanas par:

● Labākajām lietotnēm, tīmekļa platformām un IKT resursiem valodu apguvei;

● To, kā kā izveidot digitālās spēles, lai veicinātu valodu apguvi un digitāli novērtēt un apkopot vārdu krājumu un gramatiku;

● Labāko praksi un pieredzes apmaiņu ar izglītības sektora darbiniekiem;

● Kā arī tika veidoti jauni kontakti ar personām un organizācijām, kas Eiropā strādā izglītības jomā un apgūtas citas tēmas.


Erasmus+ mobilitāte ir fiziska došanās uz citu valsti (kas nav pastāvīgā dzīvesvieta), nolūkā mācīties, piedalīties apmācībās, neformālās vai ikdienas mācībās.


Šīs mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-SCH-000100699, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums līdz 31.12.2023.Kommentare


Archive
bottom of page