top of page

Apgūst stresa un konfliktu vadību

“Iesaistoties Erasmus+ projektā, no 12.-18. martam ar tehnikuma kolēģēm Lindu Gailīti un Lauru Andersoni devāmies mobilitātē uz kursiem “Stress and conflict management” Spānijas pilsētā Tenerifē, lai organizācijā "Erasmus Learning Academy" kopā ar citiem Eiropas skolotājiem un izglītības darbiniekiem apgūtu jaunas prasmes, metodes un iedvesmotos turpmākajam darbam” tā par dalību apmācību kursos saka Inese Dedumeta, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lietvede.


“Izvēlējoties kursu “Stress and conflict management: the way to resilience and satisfaction”, vēlējos apgūt stresa mazināšanas paņēmienus. Labāk izprast savu individuālo uzvedības stilu, lai saskarsmē ar kolēģiem un apmācāmajiem veidotu labāku sadarbību un sapratni. Ir ļoti svarīgi pamainīt ierasto darba rutīnu, izaicināt sevi arī tādos praktiskos jautājumos kā komunikācija svešvalodā. Kursi bija iedvesmojoša un praktiski noderīga pieredzes apmaiņa grupu nodarbībās kopā ar kolēģēm no Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Somijas”.

Apmācību kursā tika apgūtas zināšanas par:

  • Stresa dinamiku un īpašībām, cēloņiem un sekām

  • Stresa reakcijas modeļiem

  • Sevis apzināšanās: paši stresa uzvedības modeļi un kā raeaģēt

  • Stresa vadības paņēmieniem un rīkiem, kas tiek izmantoti izglītības iestādēs

  • Relaksācijas un vizualizācijas aktivitātēm, lai mazinātu satraukumu

Erasmus+ mobilitāte ir fiziska došanās uz citu valsti (kas nav pastāvīgā dzīvesvieta), nolūkā mācīties, piedalīties apmācībās, neformālās vai ikdienas mācībās.


Šīs mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-SCH-000100699, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums līdz 31.12.2023.コメント


Archive
bottom of page