top of page

Uzlabojam svešvalodu prasmes

Mēs Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā zinām, ka labas starptautiskās sadarbības ir nozīmīgs solis, lai tehnikuma izglītojamie varētu mācību prakses īstenot ārzemēs. Lai mūsu darbinieki tās ieviestu, viens no nosacījumiem ir svešvalodu prasmes un iemaņas angļu valodu lietot projektu īstenošanas gaitā. Lai to sasniegtu, VTDT pārstāve Kristīne Krodziniece, kuras viens no darba pienākumiem ir sadarbības veidošana ar ārvalstu partneriem, devās uz Limasoli Kiprā un apguva kursu “English for Educators: advance your career (level I)” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.


Kristīne par pieredzi kursos stāsta: “Angļu valodas kursos tika pārstāvētas 8 valstis - Vācija, Zviedrija, Horvātija, Lietuva, Francija, Slovākija, Polija un Latvija. Vislabākā pieredze ir atrasties citā vidē un sajust izaicinājumu, jo jārunā ir tikai svešvalodā - angļu valodā. Galvenais ir neuztraukties, jo mācīšanās notiek iepazīstot vienam otru, kursu kolēģu valstis, diskutējot par mācīšanās procesu. Un nav jāsatraucas, ja kāds angļu valodu zina labāk, cits mazāk. Kāds paskaidro tev, un tu savukārt vari palīdzēt citam kolēģim. Vēlos iedrošināt kolēģus - izmantojiet iespēju Erasmus+ programmu ietvaros doties uz svešvalodu kursiem - perfekti runāt angļu valodā nedēļas laikā neiemācīsieties, bet būt drošākiem un izmantot savas svešvalodu zināšanas - noteikt!”


Šīs mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-ADU-000100780, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums līdz 31.12.2023.Comments


Archive
bottom of page