top of page

Iemaņas projektu vadībā

Mums Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā ir svarīgi, lai esam ne tikai partneri citu īstenotajos starptautiskās sadarbības vai mobilitātes projektos, bet arī spējam tādus radīt paši. Tādēļ apgūstam zināšanas un praktiskās iemaņas projektu vadībā un Eiropas projektu finansēšanā.


Uz kursiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas projektu kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu Eiropas integrāciju un izcilību izglītībā, devās mūsu projektu vadītāja Katrīna Stalšāne-Purvinska. Kursi “European project management and design fot teachers, headmasters and educators” norisinājās Spānijas salā Tenerifē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros no 17. līdz 23. septembrim.


“Eiropas projektu dizaina un vadības kursos ieguvu ne tikai vērtīgas zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī ieskatu vietējā kultūrā un iespēju sadarboties ar dažādu valstu projektu vadītājiem. Iegūtā pieredze un iespaidi sniedza profesionālās prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi radītu un vadītu Erasmus+ starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektus. Kursa laikā izveidotie kontakti ar ES valstu projektu vadītājiem būs vērtīgi, lai aplūkotu citu ES dalībvalstu labās prakses Erasmus+ projektu dizainā un vadībā. Šie kursi bija vienreizēja iespēja apvienot zināšanu ieguvi ar Tenerifes kultūras izzināšanu.” stāsta Katrīna Stalšāne-Purvinska.


Mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-ADU-000100780, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums līdz 31.12.2023.Commentaires


Archive
bottom of page