top of page

Aktīvi Erasmus+ projektos

Puse jeb 50% Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma personāla 2023. gada ietvaros piedalījās kādā no Erasmus+ projektiem!


Gan skolotāji, gan citi tehnikuma darbinieki aktīvi izmantoja iespēju paplašināt zināšanas un gūt pieredzi, piedaloties dažādos Erasmus+ projektos. Tehnikumā kopumā strādā 92 skolotāji un 50 citi darbinieki, no tiem 2023. gadā projektos iesaistījās 71.


13 dalībnieki projektā “Pieredze, kas iedvesmo 2” un 17 dalībnieki projektā “Skolotājs, kas iedvesmo” piedalījās dažādos mācību kursos ārzemēs (Spānijā, Itālijā, Kiprā, Horvātijā, Polijā). Vienā no gada pēdējiem braucieniem devās divas tehnikuma skolotājas - Kristīne Rozenberga un Dana Tarasova. Viņas apmeklēja Spānijas pilsētu Barselonu, lai tur kursos apgūtu tradicionālo mākslas paņēmienu un IKT mākslas instrumentu izmantošanu, ko integrēt mācībās.


4 tehnikuma darbinieki piedalījušies VET projekta darba ēnošanā, oktobra beigās apmeklējot Karkonoska universitāti Polijā.


11 darbojušies kā pavadošās personas VET jauniešiem praksē. 12 skolotāji iesaistījušies Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “NextSteps@TechVET”, bet 9 dalībnieki Erasmus+ sadarbības partnerības projektā “BALTIC GREEN LEADERSHIP: VET Students as Agents of Change”. “POVE Water” projektā piedalījušies un mobilitātēs devušies 5 darbinieki un skolotāji.


Aktīva līdzdalība starptautiskos projektos sniedz iespējas iegūt dažādus redzes punktus un prasmes, kā arī veicina izglītības kvalitātes uzlabošanu. Skolotāja Sandra Ganiņa, kura gada sākumā apmeklēja mācības Itālijā, saka: “Dalība Erasmus+ projekta apmācībās bija lieliska iespēja nedaudz iepazīt Sicīliju un tās ļaudis, kā arī domāt, redzēt plašāk Eiropas kontekstā, diskutēt par kopīgajām un arī atšķirīgajām ES izglītības nozares aktualitātēm”.


Tikpat aktīvi līdzdarboties starptautiskos projektos un izmantot Erasmus+ prakses iespējas aicinām arī jauniešus. 2023. gada ietvaros dažādās Esasmus+ mobilitātēs kopumā devušies 110 tehnikuma jaunieši.


Erasmus+ mobilitāte ir fiziska došanās uz citu valsti (kas nav pastāvīgā dzīvesvieta), nolūkā mācīties, piedalīties apmācībās, neformālās vai ikdienas mācībās. Personāla mobilitātes ir iespējamas pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektam Nr.2022-2-LV01-KA122-SCH-000100699 un Nr.2022-2-LV01-KA122-ADU-000100780, ko īsteno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (līdz 31.12.2023).Comments


Archive
bottom of page