top of page

Projekts Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība profesionālās izglītības ekselences veicināšanai (PoVE Water – Scale-up),
projekta Nr.101055851

PoVE-Water-Logo-JPG.jpeg

Projekta anotācija: 

Ūdens ir dzīvība. Tas ir priekšnoteikums cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvībai, kā arī neaizstājams resurss ekonomikai un fundamentālai klimata regulēšanai.

PoVE Water Scale-up apvieno 8 (astoņas) profesionālās izglītības iestādes, 7 (septiņus) ūdens nozares profesionāļu pārstāvjus (asociācijas, uzņēmumi), 4 (četrus) akadēmiskos partnerus un 3 (trīs) atbalsta partnerus Eiropā (Niderlande, Dānija, Vācija, Malta, Čehija, Latvija, Igaunija, Beļģija) un ārpus tās (Dienvidāfrikas Republika), lai profesionālās izglītības izglītojamajiem sniegtu zināšanas un prasmes, lai viņi kļūtu digitāli prasmīgi un ilgtspējīgi orientēti ūdens nozares profesionāļi, kas mūsu nākotnei ir ļoti nepieciešami. Projekta mērķis ir integrēt Profesionālo izcilību ūdens nozarē, tādējādi nodrošinot augstas kvalitātes prasmes un kompetences, kas nodrošina kvalitatīvu darbu un karjeru, atbilstot inovatīvas, iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomikas vajadzībām.

Mērķi un aktivitātes ir:

1.     Paplašināt holistisko pieeju profesionālajai apmācībai Izcilība ES ūdens nozarē, nodrošinot PII galveno lomu reģionālajās inovāciju ekosistēmās un tālāk attīstot spēcīgas un ilgstošas ​​attiecības starp PII, pētniecību un ūdens nozari.

2.     Paplašināt PoVE Water ģeogrāfiski ilgtspējīgā veidā (vides un ekonomikas ziņā) saskaņā ar ES Zaļo darījumu, izveidojot un savstarpēji savienojot CoVE ūdens tīklus, kas darbojas starpreģionālajā līmenī.

3.     Veicināt inovācijas ar ūdeni saistītā PII reģionālā un ES līmenī, attīstot mūsdienīgus (digitālo, VR) mācību materiālus.

4.     Nodrošināt, lai esošajiem un topošajiem ūdens nozares profesionāļiem būtu pamatprasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai attīstītos modulārās apmācības programmas.

5.     Studentu, pasniedzēju un profesionāļu kompetences paaugstināšana starptautiskajām mobilitātēm, organizējot starptautiskās mobilitātes kā ierastu praksi ar ūdeni saistītajās PII.

6.     PoVE Water kā pasaules mēroga atpazīstamības veidošana ES un pasaules mērogā atsauces punkts PII ūdens nozarē.

7.     Nodrošināt zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm, nepieļaujot profesionāļu aiziešanu no nozares, to parādot kā iekārojamu darba vietu topošajiem PII studeniem.

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1.jūnijs – 2026.gada 30.maijs.

Visas projekta aktualitātes šeit: www.povewater.eu

ZIŅAS

Publicēts 10.06.2024.

Mācības pieaugušajiem profesionālajā kvalifikācijā “Vides iekārtu tehniķis” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā aizvada jau otrā mācību grupā. Tajā zināšanas par ūdens un kanalizācijas sistēmām apgūst 17 topošie speciālisti no 12 dažādiem ūdessaimniecības uzņēmumiem.

Vienu no praktiskajām nodarbībām jūnijā mācību dalībnieki aizvadīja Cēsu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmumā SIA “Vinda”.

448071652_920448706546997_5846577791752870887_n.jpg
448071650_920448719880329_8259693356411009775_n.jpg

Publicēts 27.03.2024.

Jaunajā (2024./2025.) mācību gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā būs iespēja apgūt profesiju “Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis” (mācības pēc pamatskolas). Tāpēc, lai 9. klases skolēnus iedrošinātu izvēlēties apgūt šo profesiju, aicinājām viņus doties ekskursijā uz uzņēmumu “Valmieras ūdens”, lai tuvāk iepazītu ūdenssaimniecības darbību.

Vairāk ŠEIT.

Publicēts 20.03.2024.

22. martā visā pasaulē tiks atzīmēta starptautiskā ūdens diena. Tāpēc, lai pastiprināti pievērstu uzmanību ūdens tēmas aktualitātei, apzinātos ūdens vērtību un nepieciešamību to taupīt un nepiesārņot, uz Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu (VTDT) aicinājām Cēsu novada 5.-9. klašu skolēnus, lai kopīgi piedalītos radošajā darbnīcā “Zinātniskā kafejnīca “Ar un par ūdeni””.

Vairāk ŠEIT.

Publicēts 18.01.2024.

16 nozares darbinieki uzsāk mācības Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, lai pilnveidotu savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, un pēc gada iegūtu profesionālo kvalifikāciju “Vides iekārtu tehniķis”.

 

17. janvārī notika pirmā grupas dalībnieku iepazīšanās un arī pirmā mācību stunda. Tikšanās laikā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus mācību dalībniekiem novēlēja veiksmi mācību procesā, kā arī izteica cerību, ka dalībnieki izveidos profesionālu sadarbības grupu, kuras ietvaros viens otram sniegs atbalstu ikdienas “ķibelēs”.

 

Mācību norise paredzēta ne tikai tiešsaistē un tehnikuma telpās, bet arī nozares uzņēmumos dažādos Latvijas novados.

Publicēts 05.10.2023.

No 18.septembra līdz 1.oktobrim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma komanda - Sintija Rubene, Diāna Antonova, Edgars Kristiāns Prokofjevs, Miķelis Teterovskis un skolotāja Ilona Kazaka - pavadīja POVE Water projektā Nīderlandē.

Vairāk ŠEIT.

Publicēts 26.05.2023.

23. un 24. maijā pirmā kursa programmēšanas tehniķi devās uz Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Viņi iepazinās ar iekārtu darbības principiem un nozīmi ilgtspējīgas attīstības procesā. Jaunieši saskatīja dažādus fizikālos, bioloģiskos un ķīmiskos procesus iekārtu darbībā, saņēma informāciju par dzeramā ūdens iegūšanu, piegādi, kvalitāti un attīrīšanas iespējām.

1685006526743.jpg

Publicēts 27.04.2023.

No 19. līdz 21.aprīlim Latviju apmeklēja Profesionālās izcilības ūdens platformas projekta (POVE Water Scale up) starptautiskā koordinatoru darba grupa – pārstāvji no 23 organizācijām, 8 dažādām valstīm.

 

Vizītes mērķis bija iepazīt, kā universitātes, profesionālās izglītības iestādes, reģionālās iestādes un ūdens nozares uzņēmumi sadarbojas, lai ūdens nozarē būtu kvalificēti darbinieki, kas šim sektoram tik ļoti nepieciešami.

 

Vienā no vizītes dienām darba grupa apmeklēja arī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, iepazīstot tehnikuma infrastruktūru, piedaloties diskusijās par profesionālās izglītības iestāžu nozīmi ūdens nozares profesionāļu sagatavošanā un mācību materiālu izstrādē.

Trīs darbīgi pavadītas dienas, kuru laikā dalībnieki dalījās jau paveiktajā un izstrādāja plānu, iegūstot redzējumu nākamo sešu mēnešu darbam.

Publicēts 25.01.2023.

21.janvārī SIA “DOBELES ŪDENS” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” viesojās dažādu Latvijas pašvaldības ūdenssaimniecības uzņēmumu darbinieki. Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Kārlis Ansons iepazīstināja viesus ar decantralizētās kanalizācijas sistēmas procesu, monitoringu un uzskaiti.

Šī konkrētā cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas iniciatīva tiek īstenota Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Šo un citas iniciatīvas ir rosinājusi RTU, LŪKAS, CLEANTECH Latvija klāstera, LDDK aktivitātes Eiropas partneru konsorcijā “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība profesionālās izglītības ekselences veicināšanai (PoVE Water – Scale-up)”.

Sīkāka informācija par aktivitātēm –

https://www.macibaspieaugusajiem.lv/.../vides...

https://www.lwwwwa.lv/projekts-pilot-platform-of.../

https://www.povewater.eu

327162213_714277100405839_1126182023751414911_n.jpg

Publicēts 19.09.2022.

Pagājušajā nedēļā tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs un direktora vietniece Kristīne Rebinova piedalījās ievadsanāksmē par starptautiskā projekta POVE Water īstenošanu un posmiem Maltā, Sliema MCAST koledžā (Malta College for Arts, Science and technology).

 

Sanāksmes laikā bija iespēja iepazīties ar starptautiskajiem partneriem no Igaunijas, Nīderlandes, Maltas, Čehijas, Vācijas un Dienvidāfrikas. Tajā tika veidota kopīgi uzdevumi projekta 4 gadiem, kā arī iezīmēti galvenie mērķi un virsuzdevumi.

307129408_540913564500515_8893418120765893394_n.jpg
bottom of page