top of page
Bez nosaukuma (297 × 210 mm) (1).png
Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis

Ūdensapgādes un notekūdeņu iekārtu un sistēmu darbības uzraudzība, pārbaude, tehniskā apkope, remonts

Iegūstamā kvalifikācija - Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Prakse uzņēmumos

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehniķis nodrošina ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehnoloģiskā procesa norises nepārtrauktību, veicot iekārtu un sistēmu darbības uzraudzību, pārbaudi, tehnisko apkopi, remontu, ūdens un notekūdeņu kvalitātes pārbaudi un uzturēšanu, atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

bottom of page