Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes profesionālā izglītības sektorā” (KA102) projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138, “Eiropas pieredzes izmantošana praktisko iemaņu pilnveidošanai”
 

Ir apstiprināts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes profesionālā izglītības sektorā” (KA102) projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138, “Eiropas pieredzes izmantošana praktisko iemaņu pilnveidošanai”.
No Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektā piedalīsies 22 dalībnieki. Projekts tiks īstenots 2 plūsmās:

 

1.plūsma
- 6 dalībnieki programmā "Autotransports"
- 4 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"
- 4 dalībnieki programmā "Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli"
Īstenošanas laiks 2.marts - 1.aprīlis 2020.gads Vācijā, Leipcigā

 

2.plūsma
- 2 dalībnieki programmā "Augkopība"
- 2 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"
- 4 dalībnieki programmā "Autotransports"
Īstenošanas laiks 1.jūnijs - 1.jūlijs 2020.gads Vācijā, Brēmenē
Lai projektam izraudzītos labākos skolas audzēkņus, notiks KANDIDĀTU ATLASES KONKURSS!

 

Konkursa atlases kritēriji:
• Potenciālajam projekta dalībniekam praksei sākoties jābūt vismaz 18 gadus vecam;
• Tiks vērtētas vidējās atzīmes profesionālajos priekšmetos un praksē;
• Labas angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
• Nopietna attieksme pret mācību darbu un laba uzvedība;
• Spēja strādāt komandā;
• Aktīva dalība ārpusskolas aktivitātēs;
• Radošās profesionālās iemaņas profesijā;
• Dalība skatēs, profesionālajos konkursos un praktiskā darba pieredze savā profesijā.

 

Pieteikšanās konkursam:
Potenciālie dalībnieki raksta motivācijas vēstuli ar detalizētu pamatojumu, kāpēc tieši viņš ir jāizvēlas dalībai praksē, jāiekļauj konkursa atlases kritērijos minēto nosacījumu izklāsts;
Projekta dalībnieku pretendentiem jāaizpilda un jāpievieno motivācijas vēstulei Europass CV (angļu valodā).
Motivācijas vēstule ir jāiesniedz līdz 2019.gada 25.novembrim (ieskaitot) projektu vadītājai Kristīnei Krodziniecei Priekuļos Jaunā korpusa 104.kabinetā (ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu: kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv vai zvaniet uz mob. tālr. 29198670);
Līdz 25.novembrim iesniegtās motivācijas vēstules izvērtēs komisija: profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, angļu valodas skolotājs, grupas audzinātājs un projektu vadītāja;
Visus potenciālos projekta dalībniekus aicināsim uz pārrunām, kurās katrs varēs parādīt sevi no labākās puses un pārliecināt konkursa žūriju, ka tieši viņš ir tas, kam jādod iespēja iziet starptautisku praksi!

erasmus-plus-vector-logo.png

JAUNUMI

15.oktobrī Erasmus+ diena tehnikumā

15.oktobrī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā norisināsies Erasmus+ diena, kurā ar “World cafe” formāta​ pieredzes stāstu dalīsies gan tehnikuma jaunieši, mācībspēki, gan brīvprātīgie.

Bet visas nedēļas garumā no 12. - 15. oktobra

Instagram norisināsies konkurss jauniešiem, kurā jālieto mirkļbirka #ErasmusDienas kopā ar #VTDT un jāparāda, kā jaunietis/e saredzi Eiropas un Erasmus+ vērtības savā ikdienā skolā. Vairāk ŠEIT

erasmusdays_logo_2020.jpg

Tehnikuma jaunieši Erasmus+ mobilitātes projektā Vācijā, Leipcigā, papildina praktiskās zināšanas

Šī gada 2.martā tehnisko zinību priekšmetu skolotājs Agris Šops kopā ar 14 tehnikuma audzēkņiem Kristenu Ābolkalni, Betiju Bērziņu, Sabīni – Sanitu Siljāni un Gvido Zlidni (grupa TE16); Dāvi Denisu Landaru un Mārtiņu Jansonu (grupa ME16); Kristapu Ārgali, Elvi Glaudiņu, Rodionu Rogovu un Kasparu Kristianu Skaidro (grupa MA16); Adrianu Paulu Kļaviņu (grupa Idb16); Mārtiņu Kuzņicki, Niku Lauri Jaunzemu un Kristapu Mūrnieku (grupa Ida16) Erasmus+ projekta ietvaros devās uz Leipcigas piepilsētu Schkeuditz, kur jauniešiem mēneša garumā būs iespēja praktizēties un papildināt praktiskās zināšanas savās specialitātēs. Vairāk ŠEIT

IMG_20200303_143345_resized_20200307_070