Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes profesionālā izglītības sektorā” (KA102) projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138, “Eiropas pieredzes izmantošana praktisko iemaņu pilnveidošanai”
 

Ir apstiprināts Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1.pamatdarības (KA1) aktivitātes “Mācību mobilitātes profesionālā izglītības sektorā” (KA102) projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060138, “Eiropas pieredzes izmantošana praktisko iemaņu pilnveidošanai”.
No Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektā piedalīsies 22 dalībnieki. Projekts tiks īstenots 2 plūsmās:

 

1.plūsma
- 6 dalībnieki programmā "Autotransports"
- 4 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"
- 4 dalībnieki programmā "Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli"
Īstenošanas laiks 2.marts - 1.aprīlis 2020.gads Vācijā, Leipcigā

 

2.plūsma
- 2 dalībnieki programmā "Augkopība"
- 2 dalībnieki programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"
- 4 dalībnieki programmā "Autotransports"
Īstenošanas laiks 1.jūnijs - 1.jūlijs 2020.gads Vācijā, Brēmenē
Lai projektam izraudzītos labākos skolas audzēkņus, notiks KANDIDĀTU ATLASES KONKURSS!

 

Konkursa atlases kritēriji:
• Potenciālajam projekta dalībniekam praksei sākoties jābūt vismaz 18 gadus vecam;
• Tiks vērtētas vidējās atzīmes profesionālajos priekšmetos un praksē;
• Labas angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
• Nopietna attieksme pret mācību darbu un laba uzvedība;
• Spēja strādāt komandā;
• Aktīva dalība ārpusskolas aktivitātēs;
• Radošās profesionālās iemaņas profesijā;
• Dalība skatēs, profesionālajos konkursos un praktiskā darba pieredze savā profesijā.

 

Pieteikšanās konkursam:
Potenciālie dalībnieki raksta motivācijas vēstuli ar detalizētu pamatojumu, kāpēc tieši viņš ir jāizvēlas dalībai praksē, jāiekļauj konkursa atlases kritērijos minēto nosacījumu izklāsts;
Projekta dalībnieku pretendentiem jāaizpilda un jāpievieno motivācijas vēstulei Europass CV (angļu valodā).
Motivācijas vēstule ir jāiesniedz līdz 2019.gada 25.novembrim (ieskaitot) projektu vadītājai Kristīnei Krodziniecei Priekuļos Jaunā korpusa 104.kabinetā (ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu: kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv vai zvaniet uz mob. tālr. 29198670);
Līdz 25.novembrim iesniegtās motivācijas vēstules izvērtēs komisija: profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, angļu valodas skolotājs, grupas audzinātājs un projektu vadītāja;
Visus potenciālos projekta dalībniekus aicināsim uz pārrunām, kurās katrs varēs parādīt sevi no labākās puses un pārliecināt konkursa žūriju, ka tieši viņš ir tas, kam jādod iespēja iziet starptautisku praksi!

VTDT

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126.

Telefons/fakss 26108080, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

libro.png
wiki.png
mykoob.png
stundas.png
gmail.png