top of page

Erasmus+ prakse Austrijā un Portugālē

Pieredzes un iespaidu bagāti, vienpadsmit Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jaunieši atgriezušies no prakses ārvalstīs.


Vienu mēnesi, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000060967 ietvaros, trīs augkopības tehniķa un divi lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitātes jaunieši pavadīja Austrijā, bet četras klientu apkalpošanas un divi programmēšanas tehniķa specialitātes jaunieši bija devušies uz Portugāli.


Jaunieši iejutās Austrijas un Portugāles darba vidē, strādājot dažādos, ar profesiju saistītos uzņēmumos. Neizpalika arī dabas un pilsētainavu vērošana, kultūras un cilvēku iepazīšana.


Šie ir Piedzīvojumu un izaicinājumu pilni braucieni, kuri sniedz plašāku skatījumu uz iespējām pasaulē, kā arī konkrēti savā profesijā.
Comentários


Archive
bottom of page