top of page

Erasmus+ sadarbības partnerības projekts "Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change" nr. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171

Vairāk par projektu: balticgreenvet.eu

Publicēts 13.09.2023.

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change” partneru sanāksmē diskutē par “Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” pētījuma rezultātiem.

No 30. līdz 31.augustam Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedalījās projekta sadarbības partneru sanāksmē Rīgā, lai pārrunātu pētījuma “Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” rezultātus un, lai plašāk iepazītos ar zaļās domāšanas, ilgtspējas un aprites ekonomikas labās prakses piemēriem Latvijā.

“Baltijas valstu un Somijas zaļās un aprites ekonomikas labās prakses” pētījumā tika apkopota un analizēta pašreizējā situācija zaļās un aprites ekonomikas jomā. Pētījumā secināts, ka zaļās un aprites ekonomikas prakses nozīmīgumu Baltijas valstīs un Somijā nosaka kopīgi vides izaicinājumi, ekonomiskie mērķi un apņemšanās īstenot globālās ilgtspējas iniciatīvas.

 

Pētījuma ietvaros tika veiktas kopumā 12 intervijas ar uzņēmumiem no Baltijas valstīm un Somijas, kas pārstāv dažādas biznesa sfēras (transportu un loģistiku, IKT, ražošanu, celtniecību, viesmīlību u.c.), lai noskaidrotu, kā uzņēmumi praktiski savā darbībā ievieš zaļās domāšanas un aprites ekonomikas idejas. Analizējot interviju rezultātus secināts, ka organizācijas demonstrē apņemšanos uzņemties atbildību par iespēju sasniegt globālos ilgtspējas mērķus, aktīvi īstenojot iniciatīvas, kas vērstas uz atkritumu samazināšanu, videi draudzīgu materiālu izmantošanu, energoefektivitātes veicināšanu un vietējās kopienas iesaistīšanu ilgtspējas aktivitātēs.

 

Projekta ietvaros profesionālās izglītības iestāžu pasniedzējiem, kuriem ir interese par zaļo un aprites ekonomiku, šī gada oktobrī būs iespēja piedalīties kopējās apmācības Helsinkos, Somijā, ar mērķi palielināt savas zināšanas par zaļo un aprites ekonomiku, kā arī radīt inovatīvus pedagoģiskās pieejas šo tēmu pasniegšanai audzēkņiem.

 

Projektā darbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas, vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Projekta ietvaros līdz 31.10.2025. gadam plānots risināt vides un klimata problēmas, attīstot profesionālās izglītības skolotāju, pasniedzēju, vadītāju un audzēkņu “zaļās” kompetences.

Publicēts 28.02.2023.

No 22. līdz 23.februārim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu komanda piedalījās sadarbības partnerības pirmajā sanāksmē Viļņā, Lietuvā. Klātienē bija iespēja satikties projekta partneriem no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Latvijas, lai uzsāktu projektu, kas turpināsies līdz 2025.gada nogalei.

Projekta tikšanās norisinājās pie viena no projekta partneriem - Viļņas tehnikumā “Vocational Education and Training Center Žirmūnai”.

Projekta pārstāve Terēze Stālmane par pieredzi Viļņā: “Patiesi noderīgi iepazīties ar projekta aktivitātēm un to ieviešanas plānu, kā arī iepazīt organizācijas, ar kurām sadarbosimies. Viļņas tehnikums “Žirmūnai” ir lielisks piemērs kā divu profesionālo izglītības iestāžu apvienošana veicinājusi tehniskās izglītības attīstību un prestižu. Tehnikums piesaistījis dažādu jomu profesionāļus kā skolotājus. Aptuveni puse no pasniedzējiem ir augstas klases profesionāļi savā jomā, kuri nodod savas zināšanas arī jauniešiem. Šeit redzama patiešām radoša atmosfēra un uz izaugsmi vērsts mācību darbs. Man ir prieks, ka projekta ietvaros strādāsim kopā ar partneriem, no kuriem varam mācīties un iedvesmoties”.

“Tā pat ļoti svarīgi, ka projektā fokusējamies uz dabai draudzīgām idejām, ko īsteno uzņēmumi mūsu reģionā - šī būs iespēja sadarboties ar uzņēmumiem un īstenot nākotnes mobilitātes tieši pie ilgtspējīgu un dabai draudzīgu ideju ieviesējiem. Plānojam apkopot idejas un intervēt uzņēmumus, cilvēkus, organizācijas, kuras ievieš aprites ekonomikas principus savā ikdienā un var būt piemērs arī tehnikumu skolotājiem un jauniešiem”.

Īstenojot projektu, plānojam sasniegt šādus mērķus:

 1. Izstrādāt inovatīvas pieejas profesionālās izglītības jomā, ieviešot jaunas mācību metodes prasmju attīstībai ekonomikas, sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

 2. Risināt vides un klimata problēmas, attīstot profesionālās izglītības skolotāju, pasniedzēju un vadītāju zaļās kompetences un profesionālās izglītības audzēkņu zaļās un daudzpusīgās prasmes.

Publicēts 22.11.2022.

VTDT uzsāk dalību Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change”

 • Nosaukums: Green Leadership (Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change)

 • VTDT pozīcija: projekta partneris

 • Kopējais budžets: 400’000,00 EUR

 • VTDT budžets: 56’000,00 EUR

 • Projekta ilgums: 01.11.2022 – 31.10.2025

 • Programma: Erasmus+

 • Partnervalstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija

Lai nodrošinātu labāku un zaļāku nākotni, ir jārīkojas tagad. Vadoties pēc ES Komisijas datiem, aprites ekonomikas pasākumu īstenošana Eiropā līdz 2030. gadam var palielināt ES IKP par papildu 0,5% un radīt aptuveni 700 000 jaunu darba vietu. Ir saprotams, ka profesionālā izglītība spēlēs būtisku lomu šo rādītāju sasniegšanā. Profesionālā izglītība veicinās ne tikai pārkvalifikāciju un prasmju paaugstināšanu, bet arī profesionālās izglītības mācību satura pielāgošanu nozares vajadzībām.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības lomu un līderību zaļajā pārejā.

Projekta vispārējie mērķi ir:

 1. Izstrādāt inovatīvas pieejas profesionālās izglītības jomā, ieviešot jaunas mācību metodes prasmju attīstībai ekonomikas, sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

 2. Risināt vides un klimata problēmas, attīstot profesionālās izglītības skolotāju, pasniedzēju un vadītāju zaļās kompetences un profesionālās izglītības audzēkņu zaļās un daudzpusīgās prasmes.

Projekta konkrētie mērķi ir:

 • Uzzināt par zaļo pāreju Baltijas reģionā; apkopot zaļo tehnoloģiju un/vai aprites ekonomikas labās prakses piemērus Baltijas reģionā;

 • Izstrādāt un pilotēt apmācību programmu profesionālās izglītības skolotājiem, pasniedzējiem un vadītājiem;

 • Pārbaudīt inovatīvās mācību metodes un pieejas zaļo prasmju apguvei profesionālās izglītības iestādēs;

 • Veicināt profesionālās izglītības skolotāju un vadītāju apmācību programmas “Zaļā līderība” ilgtspējību, kā arī inovatīvas apmācību metodes un pieejas.

Vadošais partneris:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)

Projekta partneri:

Baltic Bright (Latvija)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Latvija)

Vocational Education and Training Center Žirmūnai (Lietuva)

Sykli (Somija)

Tartu Vocational College (Igaunija)

The Estonian Agricultural Museum (Igaunija)

bottom of page