top of page

Atjaunojam mežu

Jo mēs vairāk audzēsim kokus, jo vairāk klimata pārmaiņu mums izdosies mazināt.


Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pirmā kursa topošie mēbeļu galdnieki, namdari un lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi kopā ar pedagogiem devās uz Vijciema apkārtni, lai stādītu mežu. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) teritorijā notika meža atjaunošana 1.3 ha platībā. Izmantojot rokas stobrus, kopumā tika iestādītas 2000 jaunas priedītes.


Brauciena dalībnieki apmeklēja arī LVM Vijciema čiekurkalti, lai vērotu un izprastu čiekuru apstrādes ciklu, kā arī uzzinātu, kur, kā un kāpēc čiekuri tiek lasīti. Vijciema čiekurkalte ir vecākā čiekurkalte Latvijā un vienīgā šāda veida čiekurkalte pasaulē – sēklas jaunu mežu audzēm tiek iegūtas, izmantojot vairāk nekā 100 gadu vecās, oriģinālās iekārtas.


Šis pasākums bija ļoti vērtīgs gan jauniešiem, īpaši mēbeļu galdniekiem un namdariem, kuri tagad labāk izprot koka ceļu no sēklas līdz cērtamam un produkcijā izmantojamam kokam, gan videi, kura kļuva par 2000 jauniem, veselīgiem kociņiem bagātāka. Tieši jauniem un veselīgiem mežiem ir izšķiroša nozīme globālo klimata pārmaiņu apkarošanā, jo augošas mežaudzes, akumulējot ogļskābo gāzi (CO2) un atbrīvojot skābekli, darbojas kā oglekļa piesaistītājas.


Liels paldies LVM par doto iespēju redzēt un pašiem piedalīties vides uzlabošanā, paldies LVM darbiniekiem, kuri bija blakus, mācīja un stāstīja par mežu atjaunošanu, stādīšanas procesu.


Brauciens notika projekta “Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change” 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171 ietvaros. Vairāk par projektu www.balticgreenvet.eu


Kommentare


Archive
bottom of page