top of page
3 (1).png

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums īsteno Erasmus+ projektu un apkopo noderīgus resursus citiem tehnikumiem un uzņēmumiem

Gatavojoties mācību gada noslēgumam un domājot par nākamā gada plāniem, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedāvā iespēju arī citiem tehnikumiem Latvijā ielūkoties materiālos, kas tapuši Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā. Materiālu krātuve paredzēta gan tehnikumiem, gan uzņēmumiem, kas sadarbojas ar tiem, lai nodrošinātu prakses vietas jauniešiem. 


   Šajos materiālos uzņēmumu pārstāvji, jo sevišķi tie darbinieki, kas atbildīgi par jauno profesionāļu apmācību, atradīs ideju kartes, darba lapas un iedvesmu sarunām ar jauniešiem par viņu iesaisti praksē uzņēmumā. Skolotājiem un skolu darbiniekiem noderīgi būs materiāli, kas saistīti ar prakses atskaišu veidošanu un skolēnu sagatavošanu praksei uzņēmumā. 


   Projekta ieviešanas gaitā esam secinājuši, ka profesionālās izglītības iestādes gan Latvijā, gan Somijā, Igaunijā un Nīderlandē, kas ir projektā iesaistītās valstis, saskaras ar līdzīga veida mācību prakšu īstenošanas izaicinājumiem. Piemēram, ne vienmēr uzņēmuma atbildīgais darbinieks, kurš ievada jauno profesionāli darba vidē, izprot jauniešu karjeras atbalsta jautājumus. Tā pat, ne vienmēr skolotāji, kas virza jauniešus praksei, īsteno daudzpusīgus pasākumus, kas konkrētajam jaunietim ļautu pilnvērtīgi iesaistīties praksē - tieši sagatavošanās posmā ir daudz izaicinājumu. Svarīgi, protams, ir sekot arī prakses gaitai un izvērtējumam. 


   Pirms materiālu un darba lapu apkopojuma, veicām arī pētījumu, ar kura izvērstākiem rezultātiem iespējams iepazīties https://www.vtdt.lv/techvet, taču būtiskākie secinājumi ir šādi:
-    No studentu skatupunkta, pārsvarā tiek saņemts karjeras konsultēšanas atbalsts no skolotājiem grupās, nevis individuāli. Jaunieši uzskata, ka trūkst personīgu prakšu plāna, kas būtu sagatavots tieši viņiem.
-    Uzņēmumi sagaida praksēs labi apmācītus studentus (ar vispārējo izglītību, sociālajām prasmēm un ieinteresētus darba dzīvē). Kā arī jauniešus ar atvērtu prātu un aktīvu attieksmi, tādus, kas vēlas pilnveidot sevi un ir gatavi strādāt, kā arī apņemas izpildīt dotos uzdevumus. 


   Projekta izveidotajā mājaslapā https://ej.uz/TechVET_idejas iespējams iepazīties ar ideju kartēm, kas tulkotas latviešu valodā un būs palīgs gan skolotājiem, gan uzņēmumu pārstāvjiem, kas koordinē un apmāca jauniešus - aicinām dalīties ar šiem materiāliem un pielietot savā darbā. Savukārt https://ej.uz/TechVET_LV saitē atradīsiet visus materiālus - daļu no tiem latviešu, daļu angļu valodā. 


   Kolēģiem Latvijas tehnikumos un sadarbības partneriem uzņēmumos novēlām veiksmīgu mācību gada noslēgumu, radošas idejas un ieinteresētus jauniešus prakšu vietās!

Relīzi sagatavoja: Terēze Stālmane, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu vadītāja, tereze.stalmane@vtdt.edu.lv
 

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta"NextSteps@TechVET" ietvaros veiktās aptaujas apkopojums


 

1.png

Publicēts 26.04.2023.

No 17. līdz 21. aprīlim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā viesojās strartēģiskās partnerības projekta “NextSteps@TechVET” viesi no Kouvola un Tavastia tehnikumiem Somijā, kā arī no Tallinas tehnikuma.

Uzņēmām 12 jauniešus un 6 skolotājus, kuri piecu dienu laikā iepazina mūsu izglītības procesus un infrastruktūru, piedalījās mācību stundās kopā ar VTDT jauniešiem, apmeklēja tehnikuma sadarbības uzņēmumus auto jomā - “Autogars” Cēsīs un “Mūsu Auto Valmiera”.

 

Vizītes mērķis - parādīt viesiem, kā mūsu tehnikumā auto jomas skolotāji sadarbojas ar uzņēmumiem, kā veic sarunas pirms prakses un kāda sadarbība ir tās laikā, kā motivē jauniešus, kā arī apmeklēt auto jomas uzņēmumus un iepazīt senatnīgās Cēsis, dodoties ekskursijā pa viduslaiku pili.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Publicēts 28.03.2023.

24.martā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma IT un datorikas nozares skolotāji, tehnikuma vadība viesojās pie sadarbības partnera IT uzņēmuma “Draugiem Group”, lai plašākai sabiedrībai darītu zināmus Erasmus+ projekta "NextSteps@TechVET” rezultātus.

 

Šīs tikšanās laikā tika diskutēts par “Draugiem Group” pieredzi ar VTDT jauniešiem, kas bijuši praksē uzņēmumā, kādas prasmes no viņiem tiek sagaidītas. Kā uzlabot savstarpējo sadarbību, veicināt izglītības kvalitāti. Diskutējām par “Learning Ambassadors” jeb mācīšanās vēstnešu lomu un nozīmi, lai sadarbība starp uzņēmumiem un praktikantiem būtu veiksmīga.

Sarunā piedalījās “Draugiem Group” pārstāvji – Egils Lange (Mapon), Dāvis Dāvids Tālums (Vendon), Mikus Rozenbergs (DeskTime), Aleksandrs Zariņš (DeskTime), Ingus Rūķis (Mapon), Mārtiņš Pikšens (Idea Lights).

Pasākums notika projekta "NextSteps@TechVET" ietvaros.

7.jpg
1.jpg
5.jpg

Publicēts 17.02.2023.

No šī gada 6.- 10.februārim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma IT jomas 2 skolotāji un 4 jaunieši iepazina nozares uzņēmumus un prakšu īstenošanas principus Somijā, Kouvola pilsētā.

“Apmeklējām Eduko tehnikumu, kas ir viens no lielākajiem tehnikumiem Somijā, lai projekta “NextSteps@TechVET” ietvaros iepazītu darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošanu no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta,” pastāstīja mūsu tehnikuma programmēšanas skolotājs Jēkabs Krīgerts.

Tieši Eduko tehnikumā satikās Latvijas, Igaunijas un Somijas skolēni un skolotāji, lai ne tikai veiktu projekta uzdevumus, bet arī iepazītu Somijas mācību standartu, veiksmīgos piemērus, kā arī runātu par IT nozares aktualitātēm un atšķirībām katrā no valstīm. Projekta dalībnieki apmeklēja Eduko tehnikumu, kā arī uzņēmumus Punos Mobile un Datasafe. 

Skolēnu iespaidi arī ir pilni pozitīvu emociju. Jaunieši stāsta, ka tā bijusi lieliska pieredze, ieraudzīt, kā programmēšanu mācās citur. Somijā viņi redzējuši, ka programmēšanā uzsvars tiek likts tieši uz spēļu aplikācijām un to izveidi, kā arī tehnikuma programmas vienlaicīgi apgūst gan jaunieši viņu vecumā, gan arī pieaugušie. Bijusi iespēja arī piedalīties mācību stundā un praktiski veikt uzdevumus uzņēmumos. Piemēram, jaunieši veidojuši optisko kabeļu savienojumus, kas esot bijusi noderīga un praktiska lieta.

Publicēts 10.10.2022.

Mūsu tehnikuma prakšu vadītājiem aizvadītas mācības Erasmus+ starptautiskās sadarbības projekta NextSteps at Techvet ietvaros Somijā, Hämeenlinnā no 4.-6. oktobrim. Mācībās piedalījās projekta partneri no Somijas, Igaunijas, Nīderlandes un Latvijas. Paldies kolēģiem Artim Spruģevicam un Edgaram Eglītim par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos.

Mācību laikā bija iespēja diskutēt un pārrunāt projekta gaidā izstrādātos materiālus. Tagad tie pieejami jebkuram interesentam projekta izveidotajā mājaslapā.

https://ej.uz/TechVET_idejas iespējams iepazīties ar darba lapām, kas tulkotas latviešu valodā un būs palīgs gan skolotājiem, gan uzņēmumu pārstāvjiem, kas koordinē un apmāca jauniešus.

Savukārt https://ej.uz/TechVET_LV saitē atradīsiet visus materiālus - daļu no tiem latviešu, daļu angļu valodā.

Šo dienu laikā projekta pārstāvji izstrādāja principus, lai arī mēs, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, ieviestu open-badge sertificētu novērtējuma sistēmu, kā arī devās uz partneru skolu Somijā un guva ieskatu auto nozares sadarbībā ar skolām, apmeklējot vietējos uzņēmumus.

1b.jpg
2.jpg
5.jpg
6.jpeg
3.jpeg
10.jpeg

Publicēts: 23.03.2022.

Šī gada pavasari mūsu skolotāji iesāk pavisam radoši un iedvesmojoši - dodoties uz apmācībām Tallinā, Erasmus+ projekta "NextSteps@TechVET" ietvaros | Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool.

Trīs dienu laikā, mūsu IT un autotransporta jomas pārstāvji iepazina citu valstu pieredzi, nodrošinot jauniešiem prakses iespējas uzņēmumos, gan paši devās iepazīt uzņēmumus un Tallinas tehnikumu.

VTDT direktors Artūrs Sņegovičs stāsta: "Projekta laikā mums ir dots uzdevums pilnveidot tehnisko jomu skolotāju sadarbību ar uzņēmumiem, uz kuriem jaunieši dodas praksē. Šī ir noderīga iespēja, jo Latvijā redzam, ka tieši sadarbība starp profesionālās izglītības iestādi, uzņēmumiem un paša jaunieša mācību mērķiem ir sfēra, kuru pilnveidot."

"Klātienē ar projekta partneriem tiekamies pirmo reizi, lai gan šo sadarbību uzsākām jau 2020.gada septembrī. Sajūtas ir lieliskas, jo visas iepriekšējās mācības un tikšanās reizes pavadījām Zoom formātā - satikties klātienē ir pavisam kas cits! Šī bija iespēja diskutēt, apmainīties viedokļiem un iepazīt Somijas, Nīderlandes un Igaunijas kolēģus, viņu tehniskās jomas izglītības specifiku un iegūt pieredzi, lai uzlabotu mūsu ikdienas darbu" stāsta Terēze Stālmane, projekta koordinatore VTDT.

Erasmus+ projekta "NextSteps@TechVET" ietvaros tapusi mājaslapa, kurā iegūt gan informāciju par karjeras konsultēšanu, gan darba lapas veiksmīgām sarunām ar jauniešiem par viņu karjeru izvēlētajā profesijā un prakses gaitu uzņēmumā: https://sites.google.com/view/nextstepstechvet/

Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

#vtdt #šaubunav #kopāmēsaugam #TechVET #erasmusplus

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projektā 

"NextSteps@TechVET"

 

Stratēģiskās partnerības projektu koordinē Somijas universitāte "Häme University of Applied Sciences" (HAMK), sadarbojoties Somijas vadošajam tehnikumam "Koulutuskuntayhtymä Tavastia" un "Kouvola Region Vocational College" (KSAO), Igaunijas partneriem - tehnikumam "Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool", Nīderlandes tehniskajai skolai "Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland" un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam.

 

Projekts veicinās darba vidē balstītu mācību, kā arī skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību. Paredzēts izstrādāt pētījumu par pašreizējo situāciju sadarbībai starp tehnikumiem un uzņēmumiem, doties pieredzes apmaiņās, izstrādāt vadlīnijas praktikantus uzņemošajiem uzņēmumiem, apmācīt šo uzņēmumu darbiniekus, kā arī dot iespēju izglītojamajiem piedalīties starptautiskās pieredzes apmaiņās.

 

Projekta galvenās aktivitātes:
a) pašreizējās situācijas un attīstības vajadzību izpēte sadarbībai starp tehnikumiem un darba vidi jeb uzņēmumiem.
b) materiālu izstrāde, lai atbalstītu darba vidē balstītas mācības, prasmes un sadarbību starp tehnikumiem un uzņēmumiem.
c) darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošana no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta.
d) vadības prasmju uzlabošana, atzīšana un akreditācija, attīstot digitālo "open-badge" principu.

 

Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. 

"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

Vairāk informācijas par projektu atrodama projekta mājas lapā:  https://www.hamk.fi/projects/nextstepstechvet/?lang=en

un Facebook kontā. 

Terēze Stālmane, VTDT projektu vadītāja

tereze.stalmane@vtdt.edu.lv

bottom of page