erasmus-plus-vector-logo.png
TECHVET.jpeg
TechVET_Learning_ambassadors_web_1200x90

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums īsteno Erasmus+ projektu un apkopo noderīgus resursus citiem tehnikumiem un uzņēmumiem

Gatavojoties mācību gada noslēgumam un domājot par nākamā gada plāniem, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums piedāvā iespēju arī citiem tehnikumiem Latvijā ielūkoties materiālos, kas tapuši Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā. Materiālu krātuve paredzēta gan tehnikumiem, gan uzņēmumiem, kas sadarbojas ar tiem, lai nodrošinātu prakses vietas jauniešiem. 


   Šajos materiālos uzņēmumu pārstāvji, jo sevišķi tie darbinieki, kas atbildīgi par jauno profesionāļu apmācību, atradīs ideju kartes, darba lapas un iedvesmu sarunām ar jauniešiem par viņu iesaisti praksē uzņēmumā. Skolotājiem un skolu darbiniekiem noderīgi būs materiāli, kas saistīti ar prakses atskaišu veidošanu un skolēnu sagatavošanu praksei uzņēmumā. 


   Projekta ieviešanas gaitā esam secinājuši, ka profesionālās izglītības iestādes gan Latvijā, gan Somijā, Igaunijā un Nīderlandē, kas ir projektā iesaistītās valstis, saskaras ar līdzīga veida mācību prakšu īstenošanas izaicinājumiem. Piemēram, ne vienmēr uzņēmuma atbildīgais darbinieks, kurš ievada jauno profesionāli darba vidē, izprot jauniešu karjeras atbalsta jautājumus. Tā pat, ne vienmēr skolotāji, kas virza jauniešus praksei, īsteno daudzpusīgus pasākumus, kas konkrētajam jaunietim ļautu pilnvērtīgi iesaistīties praksē - tieši sagatavošanās posmā ir daudz izaicinājumu. Svarīgi, protams, ir sekot arī prakses gaitai un izvērtējumam. 


   Pirms materiālu un darba lapu apkopojuma, veicām arī pētījumu, ar kura izvērstākiem rezultātiem iespējams iepazīties https://www.vtdt.lv/techvet, taču būtiskākie secinājumi ir šādi:
-    No studentu skatupunkta, pārsvarā tiek saņemts karjeras konsultēšanas atbalsts no skolotājiem grupās, nevis individuāli. Jaunieši uzskata, ka trūkst personīgu prakšu plāna, kas būtu sagatavots tieši viņiem.
-    Uzņēmumi sagaida praksēs labi apmācītus studentus (ar vispārējo izglītību, sociālajām prasmēm un ieinteresētus darba dzīvē). Kā arī jauniešus ar atvērtu prātu un aktīvu attieksmi, tādus, kas vēlas pilnveidot sevi un ir gatavi strādāt, kā arī apņemas izpildīt dotos uzdevumus. 


   Projekta izveidotajā mājaslapā https://ej.uz/TechVET_idejas iespējams iepazīties ar ideju kartēm, kas tulkotas latviešu valodā un būs palīgs gan skolotājiem, gan uzņēmumu pārstāvjiem, kas koordinē un apmāca jauniešus - aicinām dalīties ar šiem materiāliem un pielietot savā darbā. Savukārt https://ej.uz/TechVET_LV saitē atradīsiet visus materiālus - daļu no tiem latviešu, daļu angļu valodā. 


   Kolēģiem Latvijas tehnikumos un sadarbības partneriem uzņēmumos novēlām veiksmīgu mācību gada noslēgumu, radošas idejas un ieinteresētus jauniešus prakšu vietās!

Relīzi sagatavoja: Terēze Stālmane, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projektu vadītāja, tereze.stalmane@vtdt.edu.lv
 

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta"NextSteps@TechVET" ietvaros veiktās aptaujas apkopojums


 

1.png

Publicēts: 23.03.22.

Šī gada pavasari mūsu skolotāji iesāk pavisam radoši un iedvesmojoši - dodoties uz apmācībām Tallinā, Erasmus+ projekta "NextSteps@TechVET" ietvaros | Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool.

Trīs dienu laikā, mūsu IT un autotransporta jomas pārstāvji iepazina citu valstu pieredzi, nodrošinot jauniešiem prakses iespējas uzņēmumos, gan paši devās iepazīt uzņēmumus un Tallinas tehnikumu.

VTDT direktors Artūrs Sņegovičs stāsta: "Projekta laikā mums ir dots uzdevums pilnveidot tehnisko jomu skolotāju sadarbību ar uzņēmumiem, uz kuriem jaunieši dodas praksē. Šī ir noderīga iespēja, jo Latvijā redzam, ka tieši sadarbība starp profesionālās izglītības iestādi, uzņēmumiem un paša jaunieša mācību mērķiem ir sfēra, kuru pilnveidot."

"Klātienē ar projekta partneriem tiekamies pirmo reizi, lai gan šo sadarbību uzsākām jau 2020.gada septembrī. Sajūtas ir lieliskas, jo visas iepriekšējās mācības un tikšanās reizes pavadījām Zoom formātā - satikties klātienē ir pavisam kas cits! Šī bija iespēja diskutēt, apmainīties viedokļiem un iepazīt Somijas, Nīderlandes un Igaunijas kolēģus, viņu tehniskās jomas izglītības specifiku un iegūt pieredzi, lai uzlabotu mūsu ikdienas darbu" stāsta Terēze Stālmane, projekta koordinatore VTDT.

Erasmus+ projekta "NextSteps@TechVET" ietvaros tapusi mājaslapa, kurā iegūt gan informāciju par karjeras konsultēšanu, gan darba lapas veiksmīgām sarunām ar jauniešiem par viņu karjeru izvēlētajā profesijā un prakses gaitu uzņēmumā: https://sites.google.com/view/nextstepstechvet/

Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

#vtdt #šaubunav #kopāmēsaugam #TechVET #erasmusplus

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums uzsāk dalību Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projektā 

"NextSteps@TechVET"

 

Stratēģiskās partnerības projektu koordinē Somijas universitāte "Häme University of Applied Sciences" (HAMK), sadarbojoties Somijas vadošajam tehnikumam "Koulutuskuntayhtymä Tavastia" un "Kouvola Region Vocational College" (KSAO), Igaunijas partneriem - tehnikumam "Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool", Nīderlandes tehniskajai skolai "Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland" un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam.

 

Projekts veicinās darba vidē balstītu mācību, kā arī skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību. Paredzēts izstrādāt pētījumu par pašreizējo situāciju sadarbībai starp tehnikumiem un uzņēmumiem, doties pieredzes apmaiņās, izstrādāt vadlīnijas praktikantus uzņemošajiem uzņēmumiem, apmācīt šo uzņēmumu darbiniekus, kā arī dot iespēju izglītojamajiem piedalīties starptautiskās pieredzes apmaiņās.

 

Projekta galvenās aktivitātes:
a) pašreizējās situācijas un attīstības vajadzību izpēte sadarbībai starp tehnikumiem un darba vidi jeb uzņēmumiem.
b) materiālu izstrāde, lai atbalstītu darba vidē balstītas mācības, prasmes un sadarbību starp tehnikumiem un uzņēmumiem.
c) darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošana no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta.
d) vadības prasmju uzlabošana, atzīšana un akreditācija, attīstot digitālo "open-badge" principu.

 

Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. 

"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.

Vairāk informācijas par projektu atrodama projekta mājas lapā:  https://www.hamk.fi/projects/nextstepstechvet/?lang=en

un Facebook kontā. 

Terēze Stālmane, VTDT projektu vadītāja

tereze.stalmane@vtdt.edu.lv