top of page

VTDT svin lauksaimniecības tehnikas un auto diagnostikas centra jaunbūves spāru svētkus

Šodien, 2020. gada 11. augustā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) svinīgi atzīmēja lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves spāru svētkus.

Diagnostikas un remontu ēkas būvdarbi sākti šogad martā un ēku plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, lai pavisam drīz jaunieši varētu uzsākt praktiskās mācības mūsdienīgā un reālajiem darba apstākļiem atbilstošā infrastruktūrā.

Šodien ir svētki! Tie ir ne tikai tehnikumam un būvniekiem, bet es gribētu teikt, ka tie ir arī svētki esošajiem un topošajiem tehnikuma audzēkņiem, kas nākamajos gados izvēlēsies mācīties auto un lauksaimniecības profesijā. Mūsu tehnikums nenoliedzami ir slavens un atpazīstams ar savām lauksaimniecības un auto profesiju apguves tradīcijām un augsto mācību kvalitāti. Šis jaunais diagnostikas centrs nepārprotami ir ilgi gaidīts. Man ir patiešām liels prieks redzēt, ka būvniecības process notiek plānotajos termiņos. Tāpat man prieks, ka diagnostikas centrs un tā aprīkojums būs viens no modernākajiem visā Latvijā, tā padarot mācību procesu daudz mūsdienīgāku un kvalitatīvāku un dos pārliecību pie mums mācīties vēl vairāk jauniešiem,” atklāšanā stāstīja tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs.

Līdz šim jaunbūvē veikta pāļu izbūve, notiek grīdu konstrukciju izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas, ārējās elektroapgādes tīklu izbūves darbi, kā arī uzsākta sienu mūrēšana ierīkojot hidroizolāciju zem tām un citi darbi.

Modernizācijas projekta ietvaros plānota arī iekārtu un aprīkojuma iegāde mācību programmu īstenošanai.

Būvniecība norit projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros.

Comments


Archive
bottom of page