top of page

Uzvara konkursā PROFS 2022 Vidzemes reģionā

Jauniešu uzdevums bija atbildēt uz konkursa jautājumiem par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu, un starp Vidzemes profesionālajām izglītības iestādēm mūsējie to izdarīja vislabāk!


Apsveicam un priecājamies kopā! Pēc uzvaras arī uz finālu!


Konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS organizē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu.

Tas var notikt, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstam.
Comentários


Archive
bottom of page