top of page

Tehnikums rīko profesionālās pilnveides semināru lauksaimniecības nozares pedagogiem

15.septembrī, saimniecībā "Vilciņi - 1" Jelgavas novada Zaļenieku pagastā notiks mūsu tehnikuma organizēts profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā” lauksaimniecības nozarē (PIKC uzdevumu ietvaros).


Par vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem sasniedzamajiem mācību rezultātiem dabaszinātņu jomā, to sasaisti ar Lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības modulārajām programmām, informēs tehnikuma matemātikas un dabaszinātņu jomu metodiskās komisijas vadītāja Mārīte Vītola un lauksaimniecības nozares metodiskās komisijas vadītāja Sarmīte Audere.


Tāpat semināra ietvaros profesionālo izglītības iestāžu lauksaimniecības nozares pedagogi iepazīsies ar zemnieku saimniecību “Vilciņi-1”, tā īpašnieka Arņa Burmistra vadībā.


Pēcāk arī viņš informēs mācībspēkus par precīzās lauksaimniecības tehnoloģijām, to izmantošanu zemnieku saimniecībās: meteo datiem, regulētās meliorācijas sistēmas datiem, lauksaimniecības lauku vēstures uzskaiti LAND DATA programmā. Stāstīs par ražas kartēm no kombainiem, degvielas patēriņa kartēm, ONE SOIL interneta sējumu biomasas karšu pielietošanu, diferencētā mēslošanu un sējas karšu pielietošanu. Tāpat A.Burmistris video prezentācijā informēs par nezāļu mehānisko apkarošanu lauku pupu sējumos.


Foto: www.vilcini1.lvComentários


Archive
bottom of page