top of page

SkillsLatvia 2022 “Datortīklu administrēšana” pusfināls jau 02.02.22.!

2. februārī Vidzemes Tehnoloģiju dizaina tehnikumā notiks konkursa profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem SkillsLatvia 2022 “Datortīklu administrēšana” pusfināls.


Konkursa mērķi : - Sekmēt profesionālās izglītības attīstību Latvijā, tās starptautisko konkurētspēju. - Veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm. - Motivēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus profesionāli pilnveidoties un celt savu konkurētspēju. - Novērtēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā. - Noskaidrot 6 labākos kandidātus dalībai nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2022.

Konkursā dalību pieteikušas 11 profesionālās izglītības iestādes: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Rēzeknes tehnikums, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Daugavpils tehnikums, PIKC Rīgas Tehniskās koledža, Ventspils tehnikums, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Ogres tehnikums, Jelgavas tehnikums, PIKC Rīgas Valsts tehnikums, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Konkursu organizē VIAA profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 4.1.apakšdarbības ietvaros.

Comments


Archive
bottom of page