top of page

Pieaugušie uzlabo digitālās prasmes

Noslēguma pārbaudījumu sekmīgi nokārtojušas neformālās izglītības programmas „Digitālās prasmes darba vajadzībām” dalībnieces, kuras mācījās ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros.


Programmas pasniedzēja Inese Udrovska gandarīta par sasniegto - uzlabotas digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu gan darbā, gan ikdienas problēmu risināšanā.

Comments


Archive
bottom of page