top of page

Kvalifikācijas eksāmens augkopības tehniķiem

Ļoti labi, teicami, izcili!


Ar šādiem rezultātiem 13 jaunie agronomi noslēguši 1,5 gadu ilgās neklātienes mācības, iegūstot profesionālo vidējo izglītību kvalifikācijā “Augkopības tehniķis”.


Gandarījums par labi sagatavotu speciālistu papildinājumu lauksaimniecības nozarē!
Comments


Archive
bottom of page