top of page

Jaunieši viesojas Valsts augu aizsardzības dienestā

Mācību gada otro semestri LAn19-9 neklātienes audzēkņi uzsāka jau 3.janvārī, apmeklējot Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD). Audzēkņi iepazinās ar Sēklu kontroles departamenta laboratorijām, praktiski iepazīstoties ar modernajām tehnoloģijām sēklu tīrības, mitruma un dīgtspējas noteikšanā. Savukārt Augu aizsardzības departamenta laboratorijās zinātnieki mums demonstrēja karantīnas organismu noteikšanas iespējas, parādīja dažādās metodes augu kaitēkļu un slimību ierosinātāju noteikšanā. Tikāmies arī ar Agroķīmijas departamenta darbiniekiem, noskaidrojot visu par augsnes analīzēm un kultūraugu mēslošanu. Noslēgumā ar topošajiem agronomiem tikās un diskutēja VAAD direktore Kristīne Lifānova. VAAD direktore atzinīgi novērtēja ilggadīgo sadarbību ar tehnikumu. Ieguvēji šajā sadarbībā ir audzēkņi - gan zināšanu nostiprināšanā, gan mācību materiālu ieguvē.


Jau krietnā pēcpusdienā apmeklējām SIA Mālpils Biotehnoloģiju centrs, kur centra vadītājs Rihards Pulturs mūs iepazīstināja ar komposta gatavošanas tehnoloģiju, slieku audzēšanu, vermikomosta un humīnvielu preparātu ražošanu.


Foto: Sarmīte Audere, VAAD

Comments


Archive
bottom of page