top of page

Izstāde "Rīgas naudai - 800"

Priekuļos, tehnikuma jaunā korpusa 2.stāvā pie zāles ir skatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Rīgas naudai - 800”. Informatīvajā stendā, kas apskatāms no abām pusēm, izkārtots bagātīgs ilustratīvais materiāls un tekstuālā informācija.


Izstāde veltīta nozīmīgam laika posmam Latvijas vēsturē – 13. gadsimtam, kad Latvijas teritorijā risinājās Krusta kari, līdztekus veidojās politiskie un tirdzniecības sakari ar Rietumeiropu. Šajā laikā par minēto norišu centru kļuva 1201. gadā dibinātā Rīga. Savu neatkarību tā apliecināja 1211. gadā, kad Rīgas bīskaps Alberts Gotlandes tirgotājiem piešķīra privilēģiju kalt monētas Rīgas bīskapijā. Izstāde atspoguļo arī situāciju naudas apgrozībā 13. gadsimtā visā Latvijas teritorijā.


Ceļojošā izstāde tiek organizēta projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros un tehnikumā būs skatāma līdz 3.novembrim.コメント


Archive
bottom of page