top of page

IT jomas jauniešu un skolotāju pieredze Somijā

No šī gada 6.- 10.februārim Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma IT jomas 2 skolotāji un 4 jaunieši iepazina nozares uzņēmumus un prakšu īstenošanas principus Somijā, Kouvola pilsētā.


“Apmeklējām Eduko tehnikumu, kas ir viens no lielākajiem tehnikumiem Somijā, lai projekta “NextSteps@TechVET” ietvaros iepazītu darba vidē balstītu mācību paraugprakses veidošanu no skolotāju, izglītojamo un uzņēmēju skatu punkta,” pastāstīja mūsu tehnikuma programmēšanas skolotājs Jēkabs Krīgerts.

Tieši Eduko tehnikumā satikās Latvijas, Igaunijas un Somijas skolēni un skolotāji, lai ne tikai veiktu projekta uzdevumus, bet arī iepazītu Somijas mācību standartu, veiksmīgos piemērus, kā arī runātu par IT nozares aktualitātēm un atšķirībām katrā no valstīm. Projekta dalībnieki apmeklēja Eduko tehnikumu, kā arī uzņēmumus Punos Mobile un Datasafe.


Skolēnu iespaidi arī ir pilni pozitīvu emociju. Jaunieši stāsta, ka tā bijusi lieliska pieredze, ieraudzīt, kā programmēšanu mācās citur. Somijā viņi redzējuši, ka programmēšanā uzsvars tiek likts tieši uz spēļu aplikācijām un to izveidi, kā arī tehnikuma programmas vienlaicīgi apgūst gan jaunieši viņu vecumā, gan arī pieaugušie. Bijusi iespēja arī piedalīties mācību stundā un praktiski veikt uzdevumus uzņēmumos. Piemēram, jaunieši veidojuši optisko kabeļu savienojumus, kas esot bijusi noderīga un praktiska lieta.


Mobilitāte tiek īstenota ES programmas “Stratēģiskās partnerības” projektā "NextSteps@TechVET". Projekta darbības laiks 36 mēneši - no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam.

"NextSteps@TechVET" projektu 2020-1-FI01-KA202-066596 “Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma”.
Comments


Archive
bottom of page