top of page

Eko padomes izvirzītie un sasniegtie mērķi

Šajā mācību gadā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Ekoskolas padome, par gada tēmu izvēloties ‘’Skolas vide un apkārtne’’, kopīgi izvirzīja mērķus un gada laikā tos realizēja.


Kā tad Eko padomei ir veicies?


Izvirzītais mērķis – uzlabot skolas apkārtni un iekšējo vidi:

 • atjaunot skolas dārzu;

 • izveidot mēbeles dienesta viesnīcas atpūtas telpās;

 • mācību priekšmetos, kur tas ir iespējams, skolotāji vada mācību stundas ārpus telpām (skolas teritorijā vai tai piegulošajā mežā Priekuļos) katrai grupai vismaz divas reizes mācību gada ietvaros;

 • dabaszinību stundu ietvaros izveidot zaļo pārgājienu maršrutus skolas tuvākajā apkārtnē (gan Priekuļos, gan Cēsīs);

 • pilnveidot (papildināt) atpūtas vietas skolas pagalmā;

 • skolas apkārtni labiekārtot saskaņā ar jauniešu iesniegtajiem ieteikumiem.


Vai mērķi ir sasniegti? Jā!

 • Lauksaimniecības nozares stundu ietvaros jaunieši aprīlī un maijā aiz tehniskajām darbnīcām ir uzaruši zemi, vagās sastādīti zaļumi, sakņaugi. Ir izveidots sakņu dārzs.

 • Priekuļu dienesta viesnīcas 5.stāva atpūtas telpai no koka paletēm izveidotas mēbeles. Mēbeles izgatavoja mēbeļu galdnieku grupu puiši, spilvenus šuva apģērbu dizainera asistenti.

 • Septembrī, aprīlī un maijā intensīvas mācību stundas ārpus telpām. Fizikas stundu ietvaros mācību ekskursijas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Liepā, Cēsīs. Mācību pārgājieni uz Cēsu apkārtnes dabas objektiem. “Iepazīšanās” pārgājieni pa atbilstošās skolas ēkas tuvāko apkārtni. Lauksaimniecības nozares jaunieši veic lauku apstrādi, meliorācijas sistēmu izpēti un tīrīšanu , sakņu dārza izveidi un uzturēšanu, u.c.).

 • Izveidoti zaļo pārgājienu maršruti Priekuļu apkārtnē.

 • Skolas teritorijā izveidota jauna atpūtas zona (Priekuļos aiz jaunā korpusa).

 • Jauniešu iesniegtās idejas tiek izskatītas skolēnu pašpārvaldē, kur darbojas arī Eko padomes jaunieši. Labākās idejas tiek iesniegtas direktoram, kurš kopā ar skolas saimnieciskās daļas vadītāju izvērtē budžeta iespējas ideju īstenošanai. Idejas īsteno jaunieši ar skolas darbinieku atbalstu. Materiāli tiek iegādāti par skolas budžeta līdzekļiem, kā arī piesaistām sponsorus.


MILZĪGS prieks par paveikto! Turpinām darboties skolas un vides labā.Comments


Archive
bottom of page