top of page

Augkopības tehniķi uzrāda teicamu sniegumu kvalifikācijas eksāmenā

20. jūnijā eksāmenu laiku tehnikumā atklāja LAt21-1 grupa, kura,

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un

nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot

nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības

fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu

profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, apguva un kārtoja

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā

„Augkopība”, specialitātē „Augkopības tehniķis”.

Pēc eksāmena, komisijas pārstāvji pauda gandarījumu par augsto

grupas praktisko iemaņu un zināšanu līmeni. Tādēļ arī vērā ņemami -

izcili un ļoti labi vērtējumi.

Esam lepni un priecīgi par mūsu jauno lauksaimniecības nozares

speciālistu sasniegumiem, apsveicam viņus un vēlam demonstrēt

profesionālu izcilību tālākajā darbā!Comments


Archive
bottom of page