top of page
Bez nosaukuma (297 × 210 mm) (6).png
Sausās būves
tehniķis

Sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu un durvju montāža ar sausās būves tehnoloģijām

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Sausās būves tehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Būvniecības process un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana /Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē /Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža /Griestu sistēmu konstrukciju montāža /Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža /Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža /Grīdu sistēmu konstrukciju montāža /Ģipša apmetuma ierīkošana /Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana /Sausās būves darbu organizēšana /Sausās būves darbu dokumentēšana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Sausās būves tehniķis organizē sausās būves būvizstrādājumu montāžas darbus, vada sausās būves montētāju darbu un veic ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžu ar sausās būves tehnoloģijām atbilstoši tehniskajam uzdevumam un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

bottom of page