top of page

 

 

 

 

 

 

 

“Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002

“Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003

NAP un ieguldijusm nakotne JPG.jpg

Publicēts 30.11.2022.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā ir pabeigta projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana.

Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā paredzētās darbības īstenoja 72 mēnešu laikā -  no 2016.gada 29.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim.

Projektā plānotās darbības tika sekmīgi pabeigtas, kā arī projekta mērķis - Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību, tika sasniegts.

Projekta ietvaros nodrošinātas šādas Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma modernizēšanas darbības:

 • veikti lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves darbi Tehniķu ielā 4, Priekuļos;

 • veikti sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi Egļu gatvē 15A, Priekuļos;

 • nodrošināta aprīkojuma un mēbeļu iegāde 4 prioritāro izglītības programmu modernizēšanai – IP „Autotransports”, IP „Lauksaimniecības tehnika”, IP „Augkopība” un IP „Lauksaimniecība”, kā arī nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 605 887,00, tai skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 3 065 003,95 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 540 883,05.

Publicēts 22.09.2022.

Projekta atskaite par periodu 23.06.2022. līdz 22.09.2022.

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana.

 

Mācību aprīkojuma iegāde

Organizēto iepirkumu rezultātā no 2022. gada jūnija līdz septembrim noslēgti 5 piegādes līgumi par aprīkojuma iegādi 21 351 euro vērtībā ar piegādes termiņu projekta īstenošanas periodā:

 • Lentzāģa un urbjmašīnas piegāde (piegādātājs – SIA "DKM Group");

 • Dalāmās  galvas piegāde (piegādātājs – SIA “Sentios”);

 • Mašīnskrūvspīļu piegāde (piegādātājs – SIA "VAK-BA");

 • pH līmeņa mērītāju, penetrometra, jonu koncentrācijas mērītāja, mitruma mērītāja un  refraktometra piegāde (piegādātājs – SIA “Sentios”);

 • Darbgalda ar slīpmašīnu metālam piegāde (piegādātājs – SIA "DKM Group").

 

Veiktas piegādes 142 205 euro vērtībā šādu noslēgto piegādes līgumu ietvaros:

14.02.2022. piegādes līgums Nr.8-3.11/5 ar SIA “Agritech” par GPS stenda klasē ar aprīkojumu piegādi;

14.02.2022. piegādes līgums Nr.8-3.11/4 ar SIA “Agritech” par pneimatiskās sējmašīnas ar sēklu vadu kontroles monitoringu un iespēju vadīt ar ISOBUS displeju piegādi;

14.02.2022. piegādes līgums Nr.8-3.11/3 ar SIA “Agritech” par automātiskās stūrēšanas iekārtas piegādi;

17.02.2022. piegādes līgums Nr.8-3.11/6 ar SIA “Agritech” par traktora piekabes piegādi:

           

 

09.05.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/18 ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par remontdarbnīcas aprīkojuma piegādi;

09.05.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/17 ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par slīpēšanas mašīnu piegādi:

 

 

09.05.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/16 ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par ierīču un aprīkojuma piegādi automobiļu virsbūvei un vējstiklam;

19.04.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/11 ar SIA “INTER CARS LATVIJA” par diagnostikas ierīces kravas automobiļiem piegādi;

19.04.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/10 ar SIA “INTER CARS LATVIJA” par diagnostikas ierīces vieglajiem automobiļiem piegādi;

19.07.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/21 ar SIA "Sentios" par dalāmās  galvas piegādi:

 

 

18.07.2022. piegādes līgums Nr. 8-3.11/22 ar SIA "VAK-BA" par mašīnskrūvspīļu piegādi;

20.07.2022. piegādes līgums Nr.8.3.11/23 ar SIA “Sentios” par pH līmeņa mērītāju, penetrometra, jonu koncentrācijas mērītāja, mitruma mērītāja un  refraktometra piegādi:

Publicēts 22.06.2022.

Projekta atskaite par periodu 23.03.2022. līdz 22.06.2022.

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana.

Lai nodrošinātu plānotā aprīkojuma iegādi izglītības programmās “Autotransports” un Lauksaimniecība”, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 30. novembrim.

 

Mācību aprīkojuma iegāde

Organizēto iepirkumu rezultātā no 2022. gada marta līdz jūnijam noslēgti 11 piegādes līgumi par aprīkojuma iegādi 84 744,41 euro vērtībā ar piegādes termiņu projekta īstenošanas periodā:

- Remontdarbnīcas aprīkojuma piegāde (piegādātājs – SIA “HCT Automotive”);

- Induktīvā sildītāja piegāde (piegādātājs – SIA “Sentios”);

- Slīpēšanas mašīnu piegāde (piegādātājs – SIA “HCT Automotive”);

- Ierīču un aprīkojuma piegāde automobiļu virsbūvei un vējstiklam (piegādātājs – SIA “HCT Automotive”);

- Motora un aprīkojuma piegāde (piegādātājs – SIA “HCT Automotive”);

- Automātiskās pārnesumkārbas un tās piederumu piegāde (piegādātājs – SIA “HCT Automotive”);

- Diagnostikas ierīce vieglajiem automobiļiem (piegādātājs – SIA "Inter Cars Latvija");

- Diagnostikas ierīce kravas automobiļiem (piegādātājs – SIA "Inter Cars Latvija");

- Lopbarības sagatavošanas mašīnu mācību maketi, stendi, stimultators un aprīkojums (piegādātājs – SIA “Agritech”);

- Kultivators (piegādātājs – SIA “Agritech”);

- Dārzkopības aprīkojuma piegāde (piegādātājs – SIA “Sentios”).

 

Procesā 4 atklāto konkursu - iepirkumu organizēšana:

- Lentzāģa un urbjmašīnas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām (id.Nr. VIAA 2022/14 ERAF VidzT) (iesniegto piedāvājumu vērtēšana);

- Darbgalda ar slīpmašīnu metālam, dalāmās galvas un mašīnskrūvspīļu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam (id.Nr. VIAA 2022/13 ERAF VidzT) (iesniegto piedāvājumu vērtēšana);

- pH līmeņa mērītāju, penetrometra, jonu koncentrācijas mērītāja, mitruma mērītāja un refraktometra piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām (id.Nr. VIAA 2022/22 ERAF VidzT) (iesniegto piedāvājumu vērtēšana);

- Divtaktu motoru, statīvu un pneimatisko slīpēšanas mašīnu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam (id.Nr. VIAA 2022/27 ERAF VidzT) (piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.07.2022.).

Publicēts 22.03.2022.

Projekta atskaite par periodu 23.12.2021. līdz 22.03.2022. 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana. 


Mācību aprīkojuma iegāde 
Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”.


10.01.2021. izsludinātā konkursa “Traktora, kombaina, pļaujmašīnas un piekabes piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/63 ERAF VidzT) rezultātā 02.08.2021. noslēgto līgumu ar SIA "Agritech" ietvaros veikta traktora un kombaina piegādes.

05.03.2021. izsludinātā konkursa "Lauksaimniecības iekārtu mācību stendu, maketu, simulatoru un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām" (id.Nr.VIAA 2021/09 ERAF VidzT) rezultātā 05.11.2021. noslēgto līgumu ar SIA "Agritech"  ietvaros veiktas piegādes:
- ISOBUS vadības aprīkojums;
- minerālmēslu izkliedētāja simulators;
- traktora hidraulisko funkciju stends.

11.03.2021. izsludinātā konkursa "Automobiļu un diagnostikas ierīces piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai" (id.Nr.VIAA 2021/08 ERAF VidzT) rezultātā 02.07.2021. noslēgtā līguma ietvaros ar SIA “Moller Auto” veikta automobiļa ar benzīna dzinēju, elektroautomobiļa un to ražotāju diagnostikas ierīces piegāde.  

26.03.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Instrumentu skapju, darba galdu, instrumentu un instrumentu ratu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/15 ERAF VidzT) rezultātā 18.08.2021. noslēgtā līguma ar SIA “VAK-BA” ietvaros veikta instrumentu skapju piegāde.

28.05.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Dažādu mērīšanas, izpētes, uzskaites, diedzēšanas, dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/31 ERAF VidzT) rezultātā 03.09.2021. noslēgto līgumu ar SIA “Sentios” ietvaros veiktas piegādes: optiskais ekeris;  kalkulatori, mikroskops, lampa-lupa.

28.05.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Datorprogr. barības aprēķin., dzirdināšanas sistēmas, piena vada aprīk., vakuumsūkņa, govs mākslīgā tesmeņa, universālā lopbarības smalcinātāja piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn. vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/29 ERAF VidzT), rezultātā 13.09.2021. noslēgtā līguma ar SIA "Priekuļu mašīnu stacija" ietvaros veikta aprīkojuma piegāde.

04.08.2021. izsludinātā atklātā konkursa "Dažādu kompresijas, celšanas, mazgāšanas, sūkšanas, pārbaudes un diagnostikas iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām"  (id.Nr. VIAA 2021/37 ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros veiktas piegādes:
- virzuļa tipa kompresors (14.12.2021. līgums ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”);
- detaļu mazgāšanas iekārta (20.12.2021. līgums ar SIA ”ARI-KO”);
- divstatņu un vienstatņu pacēlājs (14.12.2021. līgums ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”);
- elektriskais ass spēļu detektors un domkrats (14.12.2021. līgums ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”);
- industriālais putekļu sūcējs (17.12.2021. līgums ar SIA "Sentios");
- hidrosistēmu pārbaudes ierīce (14.12.2021. līgums ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”).

06.10.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Veļas mazgājamās mašīnas un grīdas mazgājamās mašīnas piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/48 ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros veiktas piegādes:
- profesionālā veļas mazgājamā mašīna (15.12.2021. līgums ar SIA “Prof Rostuls”);
- grīdas mazgājamā mašīna (15.12.2021. līgums ar SIA "PROFIKS CLEAN").

10.10.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Kultivatora, disku un riepu komplekta traktoram Case JXU 105 piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/49 ERAF VidzT) rezultātā 23.12.2021. noslēgtā līguma ar SIA “Bohnenkamp” ietvaros veikta disku un riepu komplekta Traktoram Case JXU 105 piegāde.

01.12.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Lauksaimniecības iekārtu mācību stendu, maketu, simulatoru un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/53 ERAF VidzT) rezultātā 14.02.2022. noslēgti līgumi ar SIA “Agritech” par aprīkojuma piegādi:
- GPS stends klasē ar aprīkojumu;
- Pneimatiskā sējmašīna ar sēklu vadu kontroles monitoringu un iespēju vadīt ar ISOBUS displeju;
- Automātiskā stūrēšanas iekārta.

02.12.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Motoru, statīvu, aprīkojuma un automātiskās pārnesumkārbas, piederumu un instrumentu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/54 ERAF VidzT) rezultātā 11.02.2022. noslēgtā līguma ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” ietvaros veikta motora statīvu piegāde.

12.12.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Traktora piekabes, sastāvdaļu pacelšanas, pārvietošanas ratu un stikla tāfeles piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/55 ERAF VidzT) rezultātā 17.02.2022. noslēgtā līguma ar SIA “Sentios” veikta transmisijas sastāvdaļu pacelšanas un pārvietošanas ratu piegāde.

12.12.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Traktora piekabes, sastāvdaļu pacelšanas, pārvietošanas ratu un stikla tāfeles piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/55 ERAF VidzT) rezultātā 17.02.2022. noslēgts līgums ar SIA “Agritech” par traktora piekabes piegādi.


02.02.2022. izsludināts atklātais konkurss “Lopbarības sagatavošanas mašīnu mācību maketu, stendu, simulatora un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2022/05 ERAF VidzT).

24.02.2022. izsludināts atklātais konkurss “Automobiļu diagnostikas ierīču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2022/07 ERAF VidzT).

25.02.2022. izsludināts atklātais konkurss “Kultivatora piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2022/10 ERAF VidzT).

11.03.2022. izsludināts atklātais konkurss “pH līmeņa mērītāju, penetrometra, jonu koncentrācijas mērītāja, mitruma mērītāja un refraktometra piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2022/11 ERAF VidzT).

17.03.2022. izsludināts atklātais konkurss “Dārzkopības aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2022/12 ERAF VidzT).
 

1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
Publicēts 22.12.2021.
Projekta atskaite par periodu 23.09.2021. līdz 22.12.2021. 


Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana. 
Lai nodrošinātu plānotā aprīkojuma iegādi izglītības programmās “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”. projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Mācību aprīkojuma iegāde 
Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”.

IKT iegāde – 2021.gada oktobrī piegādāts video projektors un ekrāni atklāta konkursa “Projektora, ekrānu, darba galdu krēslu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (ID Nr. VIAA 2021/36 ERAF VidzT) rezultāta ietvaros iepirkuma priekšmeta 1.daļā.

Mēbeļu iegāde prioritārajām izglītības programmām 

Jaunuzbūvētā lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēka, kā arī telpas, kurās tiek apgūta izglītības programmai “Lauksaimniecība”, ir aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm.


 
Publicēts 27.10.2021.
Projekta atskaite par periodu 18.09.2021. līdz 31.10.2021. 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā 2021.gada 31.oktobrī noslēdzas projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošana. 

Projekta ietvaros tika:
1.    uzbūvēta jauna dienesta viesnīca Valmieras ielā 19, Cēsīs;
2.    iegādātas un uzstādītas iekārtas un aprīkojums mācību programmas “Telekomunikāciju tehniķis”, “Programmēšana”, “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” nodrošināšanai;
3.    iegādāts aprīkojums, kas paredzēts dienesta viesnīcas mācību telpai apmācību nodrošināšanai izglītības programmai “Dizains”, “Programmēšana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Būvniecība”, “Arhitektūra”, “Telekomunikācijas”, t.sk., 2021.gada septembrī piegādāti 52 portatīvie datori;
4.    iegādātas mēbeles un aprīkojums dienesta viesnīcas vajadzībām.


 

Publicēts 22.09.2021.

Projekta atskaite par periodu 23.06.2021. līdz 22.09.2021.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana. Projekta īstenošanas termiņu plānots pagarināt līdz 30.06.2022., lai nodrošinātu plānotā aprīkojuma iegādi izglītības programmai “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”.

 

Mācību aprīkojuma iegāde

Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” un “Lauksaimniecība”.

10.01.2021. izsludinātā konkursa “Traktora, kombaina, pļaujmašīnas un piekabes piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/63 ERAF VidzT) rezultātā noslēgti līgumi un veikta piegāde:

 • 02.08.2021. noslēgts līgums ar SIA “Agritech” par kombaina piegādi (kopējā līguma summa 130680 EUR);

 • 02.08.2021. noslēgts līgums ar SIA “Agritech” par traktora piegādi (kopējā līguma summa 74052 EUR);

 • 02.08.2021. ar SIA “Agritech” noslēgtā līguma ietvaros piegādāta zāles pļaujmašīna (kopējā līguma summa 16577 EUR).

 

12.03.2021. izsludinātā konkursa “Jaudas mērīšanas un automātiskās pārnesumkārbas stenda piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2021/10 ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros veiktas piegādes:

 • 17.05.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” noslēgtā līguma ietvaros piegādāts motora jaudas mērīšanas stends (kopējā līguma summa 39651.70 EUR);

 • 09.06.2021. ar SIA “Volvo Truck Latvia” noslēgtā līguma ietvaros piegādāts kravas automobiļa automātiskās pārnesumkārbas stends (kopējā līguma summa 16820.42 EUR).

 

 

31.03.2021. izsludinātā konkursa “Dažādu lopkopības, lauksaimniecības un dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/14 ERAF VidzT) rezultātā 09.06.2021. ar SIA “Priekuļu mašīnu stacija” noslēgtā līguma ietvaros piegādātas disku ecēšas (kopējā līguma summa 17200.00 EUR).

 

26.03.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Instrumentu skapju, darba galdu, instrumentu un instrumentu ratu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/15 ERAF VidzT) rezultātā noslēgti līgumi un veiktas piegādes:

 • 18.08.2021. ar SIA “VAK-BA” noslēgts līgums par instrumentu skapju piegādi (kopējā līguma summa 3158.10 EUR);

 • 18.08.2021. ar SIA “Promet Safe” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti 35 darbgaldi (kopējā līguma summa 17403.53 EUR);

 

 • 18.08.2021. ar SIA “VAK-BA” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti dažādi instrumenti (dinamometriskās atslēgas, pneimatiskās triecienatslēgas, pneimatiskās sprūdatslēgas; kopējā līguma summa 3516.26 EUR);

 • 18.08.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti 10 instrumentu rati ar instrumentiem (kopējā līguma summa 9958.30 EUR).

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Datorprogr. barības aprēķin., dzirdināšanas sistēmas, piena vada aprīk., vakuumsūkņa, govs mākslīgā tesmeņa, universālā lopbarības smalcinātāja piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn. vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/29 ERAF VidzT) rezultātā 13.09.2021. noslēgts līgums ar SIA “Priekuļu mašīnu stacija” (kopējā līguma summa 16330,35 EUR).

28.05.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Mauriņa traktora – raidera, disku un riepu komplekta traktoram Case JXU 105 piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/30 ERAF VidzT) rezultātā 25.08.2021. ar AS “FERRUS” noslēgtā līguma ietvaros piegādāts mauriņa traktors (kopējā līguma summa 7865 EUR).

 

 

28.05.2021. izsludinātā atklātā konkursa “Dažādu mērīšanas, izpētes, uzskaites, diedzēšanas, dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/31 ERAF VidzT) rezultātā noslēgti līgumi un veiktas piegāde:

 • 03.09.2021. ar SIA “Sentios” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti optiskie ekeri (kopējā līguma summa 537,24 EUR);

 • 03.09.2021. ar SIA “Sentios” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti kalkulatori, mikroskops ar fotogrāfēšanas iespēju un lampas-lupas (kopējā līguma summa 6074,20 EUR);

 • 06.09.2021. noslēgts līgums ar SIA “Medilink” par sēklu diedzējamā skapja piegādi (kopējā līguma summa 7130,53 EUR).

14.07.2021. izsludināts atklāts konkurss “Projektora, ekrānu, darba galdu krēslu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/36 ERAF VidzT), notiek piedāvājumu izvērtēšana.

04.08.2021. izsludināts konkurss “Dažādu kompresijas, celšanas, mazgāšanas, sūkšanas, pārbaudes un diagnostikas iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr.VIAA 2021/37 ERAF VidzT), notiek piedāvājumu izvērtēšana.

 

IKT iegāde – 2021.gada jūlijā piegādāts displejs informācijas attēlošanai.

 

Mēbeļu iegāde prioritārajām izglītības programmām 

Jaunuzbūvētā lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēka, kā arī telpas, kurās tiek apgūta izglītības programmai “Lauksaimniecība”, ir aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Publicēts 17.09.2021.

Projekta atskaite par periodu 19.06.2021. līdz 17.09.2021.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.10.2021., lai nodrošinātu projektā paredzēto portatīvo datoru piegādi.

 

IKT iegāde dienesta viesnīcai – iegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums,  izņemot 52 portatīvos datorus, kuru piegāde plānota septembrī.

 

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai

Atklātā konkursa “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros dienesta viesnīcas vajadzībām piegādāti: veļas piederumi (gludekļi, gludināmie dēļi un veļas žāvējamie statīvi), sēžammaisi un žurnālgaldi, virtuves ierīces un aprīkojums (tējkannas, tosteri, mikroviļņu krāsnis, pannas un katli), vannasistabas un tualetes preces (stūra plaukti dušas telpās, tualetes papīra turētāji, tualetes birstes), gultasveļa (segas, spilveni, palagi, spilvendrānas, segas pārvalki), kā arī grīdas mazgājamā mašīna. Tādējādi dienesta viesnīcai ir piegādas visas projektā paredzētās mēbeles un aprīkojums.

813 telpa.jpg

Publicēts 22.06.2021.

Projekta atskaite par periodu 23.03.2021. līdz 22.06.2021. 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.

Mācību aprīkojuma iegāde 
Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības tehnika” un “Mašīnzinības”.
10.10.2020. izsludinātā konkursa “Traktora, pacēlāju, instrumentu, diagnostikas un mērīšanas ierīču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/43 ERAF VidzT) noslēgto līgumu ietvaros veiktas piegādes:
•    04.02.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” noslēgtā līguma ietvaros piegādāti pacēlāji, instrumenti un citas remontdarbnīcas iekārtas (kopējā līguma summa 8651.50 EUR);
•    04.02.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” noslēgtā līguma ietvaros piegādātas diagnostikas un mērīšanas ierīces (kopējā līguma summa 14351.81 EUR);
•    02.03.2021. ar AS “FERRUS” noslēgtā līguma ietvaros piegādāts mini traktors komplektā ar arklu, kultivatoru, zemes frēzi, veltni un piekabi (kopējā līguma summa 28187.65 EUR).
 

 

 

 


 

 

 

10.01.2021. izsludinātajā konkursā “Traktora, kombaina, pļaujmašīnas un piekabes piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/63 ERAF VidzT) pieņemti lēmumi 1., 2., 3. un 4. iepirkuma daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Agritech”. 
11.03.2021. izsludinātajā konkursā “Automobiļu un diagnostikas ierīces piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2021/08 ERAF VidzT) pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Moller Auto”. 
05.03.2021. izsludinātajā konkursā “Lauksaimniecības iekārtu mācību stendu, maketu, simulatoru un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/09 ERAF VidzT) pieņemti lēmumi 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. iepirkuma daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Agritech”.


12.03.2021. izsludinātā konkursa “Jaudas mērīšanas un automātiskās pārnesumkārbas stenda piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2021/10 ERAF VidzT) rezultātā noslēgti līgumi:
•    17.05.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par motora jaudas mērīšanas stenda piegādi (kopējā līguma summa 39651.70 EUR);
•    09.06.2021. ar SIA “Volvo Truck Latvia” par kravas automobiļa automātiskās pārnesumkārbas stenda piegādi (kopējā līguma summa 16820.42 EUR).


31.03.2021. izsludinātā konkursa “Dažādu lopkopības, lauksaimniecības un dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/14 ERAF VidzT) rezultātā 2.iepirkuma daļā 09.06.2021. ar SIA “Priekuļu mašīnu stacija” noslēgts līgums par disku augsnes diskošanai piegādi (kopējā līguma summa 17200.00 EUR).
26.03.2021. izsludināts atklāts konkurss “Instrumentu skapju, darba galdu, instrumentu un instrumentu ratu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam” (id.Nr. VIAA 2021/15 ERAF VidzT), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.


28.05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Datorprogr. barības aprēķin., dzirdināšanas sistēmas, piena vada aprīk., vakuumsūkņa, govs mākslīgā tesmeņa, universālā lopbarības smalcinātāja piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehn. vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/29 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 28.06.2021.


28.05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Mauriņa traktora – raidera, disku un riepu komplekta traktoram Case JXU 105 piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/30 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 28.06.2021.
28.05.2021. izsludināts atklāts konkurss “Dažādu mērīšanas, izpētes, uzskaites, diedzēšanas, dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/31 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 28.06.2021.

IKT iegāde – Elektronisko iepirkumu sistēmā 2021.gada aprīlī iegādātas drukas iekārtas un 2021.gada jūnijā iegādāta multifunkcionāla iekārta kopēšanai.

Mēbeļu iegāde prioritārajām izglītības programmām 
Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādāti 96 krēsli un 48 divvietīgie galdi jaunuzbūvētās lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas mācību klasēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

'813 traktors.jpg

Publicēts 18.06.2021.

Projekta atskaite par periodu 20.04.2021. līdz 18.06.2021.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošana. Projekta īstenošanas termiņu plānots pagarināt līdz 31.10.2021., lai nodrošinātu projektā paredzēto portatīvo datoru piegādi.

 

IKT iegāde dienesta viesnīcai – 2021.gada aprīlī Elektronisko iepirkumu sistēmā pasūtīti 52 portatīvie datori lietošanai dienesta viesnīcā.

2021.gada jūnijā piegādāts Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātais aprīkojums dienesta viesnīcas mācību telpai: interaktīvā tāfele, viens multifunkcionālais 3D printeris, kuru iespējams aprīkot ar CNC frēzes, lāzergravēšanas, 3.0 mm un divu sprauslu drukas moduļiem, kā arī 12 mini 3D printeri, divas videokonferenču kameras un divi televizori.

 

Šo aprīkojumu būs iespēja izmantot izglītības programmā “Telekomunikācijas”, “Programmēšana”, “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, “Dizains”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Būvniecība” un “Arhitektūra”.

 

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai

Tiek veiktas piegādes atklātā konkursa “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 ERAF VidzT) rezultātā noslēgto līgumu ietvaros:

 • 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par veļas piederumu (gludekļi, gludināmie dēļi un veļas žāvējamie statīvi) piegādi, kopējā līgumcena 381,39 EUR ar PVN;

 • 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par sēžammaisu un žurnālgaldu piegādi, kopējā līgumcena 2668,70 EUR ar PVN;

 • 26.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par virtuves ierīču un aprīkojuma (tējkannas, tosteri, mikroviļņu krāsnis, pannas un katli) piegādi, kopējā līgumcena 3984,53 EUR ar PVN;

 • 17.05.2021. līgums ar SIA “Sentios” par vannasistabas un tualetes preču (stūra plaukti dušas telpās, tualetes papīra turētāji, tualetes birstes) piegādi, kopējā līgumcena 3252,70 EUR ar PVN;

 • 17.05.2021. līgums ar SIA “Katūns” par gultasveļas (segas, spilveni, palagi, spilvendrānas, segas pārvalki) piegādi, kopējā līgumcena 8319,11 EUR ar PVN;

 • 20.05.2021. līgums ar SIA “Karcher” par grīdas mazgājamās mašīnas piegādi, kopējā līgumcena 2997,75 EUR ar PVN.

2021.gada jūnijā piegādāti Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātie sēžammaisi.

831 3d.jpg
831 tv.jpg

Publicēts 19.04.2021.

Projekta atskaite par periodu 18.02.2021. līdz 19.04.2021. 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.06.2021., lai nodrošinātu pilnvērtīgu dienesta viesnīcas aprīkošanu.

 

IKT iegāde dienesta viesnīcai – 2021.gada aprīlī Elektronisko iepirkumu sistēmā pasūtīti 52 portatīvie datori lietošanai dienesta viesnīcā. Tāpat Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks iegādāts aprīkojums dienesta viesnīcas mācību telpai: interaktīvā tāfele, viens multifunkcionālais 3D printeris, kuru iespējams aprīkot ar CNC frēzes, lāzergravēšanas, 3.0 mm un divu sprauslu drukas moduļiem, kā arī 12 mini 3D printeri, divas videokonferenču kameras un divi televizori. Šo aprīkojumu būs iespēja izmantot izglītības programmā “Telekomunikācijas”, “Programmēšana”, “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, “Dizains”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Būvniecība” un “Arhitektūra”.

 

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai

Notiek 11.02.2021. izsludinātajā atklātajā konkursā “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 ERAF VidzT) iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Publicēts 23.03.2021.

Projekta atskaite par periodu 23.12.2020. līdz 22.03.2021. 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/002 īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.07.2021.

 

Būvdarbi
Lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves Tehniķu ielā 4, Priekuļos, būvdarbi ir pabeigti, un ēka 04.03.2021. ir nodota ekspluatācijā.
 
Mācību aprīkojuma iegāde 
Turpinās aprīkojuma iegāde izglītības programmām “Autotransports”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības tehnika” un “Mašīnzinības”.
09.08.2020. izsludinātā konkursa “Mācību aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu “Autotransports”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/30 ERAF VidzT) rezultātā noslēgti līgumi:
•    16.11.2020. ar SIA “ARI-KO” par riepu montāžas un balansēšanas iekārtu piegādi (piegāde veikta 2020.gada decembrī);
•    20.11.2020. ar SIA “Inter Cars Latvija” par augstspiediena mazgāšanas iekārtas piegādi (piegāde veikta 2020.gada decembrī);
•    20.11.2020. ar “BMG Power Systems OU pastāvīgā pārstāvniecība” par dīzeļmotora piegādi (piegāde veikta 2021.gada martā).

10.10.2020. izsludināts konkurss “Traktora, pacēlāju, instrumentu, diagnostikas un mērīšanas ierīču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/43 ERAF VidzT), kura rezultātā noslēgti līgumi:
•    04.02.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par pacēlāju, instrumentu un citu remontdarbnīcas iekārtu piegādi;
•    04.02.2021. ar SIA “HCT AUTOMOTIVE” par diagnostikas un mērīšanas ierīču piegādi;
•    02.03.2021. ar AS “FERRUS” par traktora piegādi.
10.01.2021. izsludināts konkurss “Traktora, kombaina, pļaujmašīnas un piekabes piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2020/63 ERAF VidzT), piedāvājumi atvērti 01.03.2021., notiek piedāvājumu vērtēšana. 
11.03.2021. atkārtoti izsludināts konkurss “Automobiļu un diagnostikas ierīces piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2021/08 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 09.04.2021.
05.03.2021. izsludināts konkurss “Lauksaimniecības iekārtu mācību stendu, maketu, simulatoru un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2021/09 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 06.04.2021.
12.03.2021. atkārtoti izsludināts konkurss “Jaudas mērīšanas un automātiskās pārnesumkārbas stenda piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (id.Nr. VIAA 2021/10 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 12.04.2021.
Tiek gatavotas tehniskās specifikācijas konkursam “Dažādu lopkopības, lauksaimniecības un dārzkopības iekārtu un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vajadzībām” un “Instrumentu skapju, darba galdu, instrumentu un instrumentu ratu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam”.

IKT iegāde – 2020.gada februārī iegādāti video projektori apmācību nodrošināšanai.

Mēbeļu iegāde prioritārajām izglītības programmām 
Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātas mēbeles: galdi un krēsli audzēkņiem (izglītības programmai “Lauksaimniecība”, Augkopība), dokumentu skapji, saimniecības skapji, biroja krēsli, apģērbu pakaramie, trīsvietīgi metāla krēsli, galdi pasniedzējiem, žurnālgaldiņi, industriālie plaukti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

23 03 nr 1.png
23 03 nr 2.png
23 03 nr 3.png
23 03 nr 5.png
23 03 nr 4.png

Publicēts 17.02.2021.

Projekta atskaite par periodu 18.12.2020. līdz 17.02.2021.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, īstenošana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.04.2021.

 

Būvdarbi - jaunuzceltā dienesta viesnīca Valmieras ielā 19, Cēsīs, 02.11.2020. ir nodota ekspluatācijā.

 

Mācību aprīkojums - viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām.

 

IKT iegāde dienesta viesnīcai – 2021.gada martā plānots iegādāties portatīvos datorus dienesta viesnīcā dzīvojošajiem tehnikuma audzēkņiem.

 

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai

Turpinās dienesta viesnīcas aprīkošana ar nepieciešamo inventāru, mēbelēm un sadzīves tehniku.

 

Iepirkuma “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/39 ERAF VidzT) rezultātā 10.11.2020. noslēgti līgumi ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par saldētavu, automātisko veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāja piegādi, kā arī 14.12.2020. noslēgts līgums ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par ledusskapju piegādi. 2020.gada decembrī ir veikta saldētavu, veļas mašīnu un veļas žavētāja piegāde.

11.02.2021. izsludināts atklāts konkurss “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 12.03.2021.

Publicēts 23.12.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma teritorijā Tehniķu ielā 4, Priekuļos, turpinās lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvdarbi.

Pabeigta ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve, izbūvētas teorētisko apmācību klases, izbūvētas remonta bedres, uzstādīts bremžu stends un saspiestā gaisa sistēma, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, notiek iekšējās apdares, video novērošanas sistēmas uzstādīšanas u.c. darbi.  Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020.gada decembra beigām un 2021.gada janvārī plānota ēkas nodošana ekspluatācijā.

Izglītības programmu “Autotransports”, “Lauksaimniecība“, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” nodrošināšanai organizēti iepirkumi par aprīkojuma piegādi:

 1. Atklāts konkurss “Mācību aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu “Autotransports”, “Lauksaimniecība“, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” nodrošināšanai” (ID Nr. VIAA 2020/30 ERAF VidzT). Iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi:

 • 16.11.2020. piegādes līgums Nr.9-3.4/1 ar SIA “ARI-KO” par riepu montāžas un balansēšanas iekārtu piegādi. Līgums izpildes procesā.

 • 20.11.2020. piegādes līgums Nr.9-3.4/2 ar SIA “INTER CARS Latvija” par mazgāšanas ierīču piegādi. Līgums izpildīts.

 • 20.11.2020. piegādes līgums Nr.9-3.4/3 ar BMG Power Systems OU pastāvīgo pārstāvniecību par dīzeļmotora piegādi. Līgums izpildes procesā.

 1. Atklāts konkurss “Traktora, pacēlāju, instrumentu, diagnostikas un mērīšanas ierīču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu nodrošināšanai” (ID Nr. VIAA 2020/43 ERAF VidzT). Notiek iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Publicēts 17.12.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.09.2020.-17.12.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.09.2020. līdz 17.12.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” ir pabeidzis Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus un 02.11.2020. ēka nodota ekspluatācijā.

Turpinās dienesta viesnīcas aprīkošana ar nepieciešamo inventāru, mēbelēm un sadzīves tehniku.

Iepirkuma “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/39 ERAF VidzT) rezultātā 10.11.2020. noslēgti līgumi ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par saldētavu, automātisko veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāja piegādi, kā arī 14.12.2020. noslēgts līgums ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par ledusskapju piegādi. Piegādes plānotas 2020.gada beigās/2021.gada sākumā.

Atbilstoši 04.09.2020. noslēgtajam līgumam ar SIA “STRAUBEK FURNITURE”, nodrošināta dienesta viesnīcai nepieciešamo mēbeļu piegāde.

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu dienesta viesnīcas aprīkošanu, ierosināta projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 30.04.2021.

Publicēts 25.09.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma teritorijā Tehniķu ielā 4, Priekuļos, turpinās lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvdarbi.
Objektā veikta sienu un jumta sendvičpaneļu montāža, jumta siltumizolācijas un hidroizolācijas ieklāšana, ārējās elektroapgādes izbūve, cokola siltināšana, siltumtrases izbūve, notiek ugunsdzēsības dīķa izbūves darbi u.c. būvdarbi. 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ir pārskatījis projekta ietvaros iegādājamo iekārtu un aprīkojuma sarakstu izglītības programmu “Autotransports”, “Lauksaimniecība“, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” nodrošināšanai un aktualizējis atbilstoši šī brīža vajadzībām. Minētais saraksts tiek saskaņots ar Nozaru ekspertu padomēm.
 09.08.2020. tika izsludināts iepirkums ”Mācību aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma izglītības programmu “Autotransports”, “Lauksaimniecība“, “Lauksaimniecības tehnika”, “Mašīnzinības” nodrošināšanai” (id.Nr VIAA 2020/30 ERAF VidzT), kurā iekļauta daļa no aprīkojuma sarakstā paredzētajām iekārtām. 15.09.2020. tika atvērti iepirkumā iesniegtie piedāvājumi un šobrīd turpinās to vērtēšana.

 

Publicēts 17.09.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.06.2020.-17.09.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.06.2020. līdz 17.09.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” turpina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – ieklāts linolejs, pabeigti flīzēšanas darbi, uzstādīta velosipēdu nojume, samontētas evakuācijas kāpnes, veikta mēbeļu piegāde un uzstādīšana, tiek nodrošināta teritorijas labiekārtošanas u.c. darbi. Papildus sākotnējā būvdarbu līgumā plānotajiem darbiem, uzsākta lietus ūdens sistēmas papildus risinājumu izbūve, kā arī kāpņu telpā tiek veikta margu izbūve, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības pasākumi.

Atklāta konkursa „Mēbeļu un citu preču piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/24 ERAF VidzT) rezultātā 04.09.2020. noslēgts līgums ar SIA “STRAUBEK FURNITURE” par dienesta viesnīcai nepieciešamo mēbeļu piegādi, kā arī 03.09.2020. noslēgts līgums ar SIA “Sentios” par galda tenisa un novusa galda piegādi.

Lai dienesta viesnīcu aprīkotu ar nepieciešamo sadzīves tehniku, 13.09.2020. izsludināts atkārtots iepirkums “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/39 ERAF VidzT).

Publicēts 25.06.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta 8.1.3.0/16/I/002 īstenošanas progress

24.03.2020. Amatas novada pašvaldības apvienotā būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2019-878 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 31.03.2020. SIA “ABORA” Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma teritorijā Tehniķu ielā 4, Priekuļos, uzsāka lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves būvdarbus.

Līdz šim veikta pāļu izbūve, notiek grīdu konstrukciju izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas, ārējās elektroapgādes tīklu izbūves darbi, kā arī uzsākta sienu mūrēšana ierīkojot hidroizolāciju zem tām.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma mācību procesa uzlabošanai 2020.gada maijā no projekta “Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Nr.8.1.3.0/16/I/002) līdzekļiem tika nodrošināta printeru un multifunkcionālās iekārtas iegāde.