top of page
datorizetu_kokapstardes_iekartu_operator
Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Koksnes un koksnes plātņu materiālu mehāniskās apstrādes veikšana patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas

Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija - Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmas īstenošanas vieta - Cēsis

Prakse uzņēmumos

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Profesionālie moduļi

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi /Individuālu  koka izstrādājumu izgatavošana /Nemehanizēta koksnes līmēšana /Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare /Koksnes mehāniskā apstrāde /Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija /Mehanizēta koksnes līmēšana /Koka izstrādājumu mehanizēta apdare /Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām /Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

​Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators veic masīvkoksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar datorizētu (programmvadības) kokapstrādes iekārtu. Lieto specializētās datorprogrammas, ievieš korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem. Nodrošina datorizētu kokapstrādes iekārtu darbības pārraudzību un veic ikdienas tehniskās apkopes.

bottom of page