Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem sāksies vasarā

Šī gada jūlija otrajā pusē paredzēta piektā pieteikšanās kārta mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības dažādās nozarēs. Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs mēnesi, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības šīs pieteikšanās kārtas dalībniekiem sāksies rudenī. Atšķirīgi no iepriekšējām pieteikšanās kārtām, šajā kārtā plānots izglītības programmu piedāvājumā pastiprināt programmas, kurās var iegūt profesiju, kā arī piedāvāt apgūt moduļus (īsākas izglītības programmas), kas ir nepieciešam

Bieži sanāk būt uzticības personai jauniešiem skolā un gandarījumu dod tas, ka varu palīdzēt

Marts arī tehnikumā, līdzīgi kā citās iestādēs, aizvadīts "attālinātā režīmā". Taču darbi dēļ tā neapstājas un čakli darbinieki skolai vajadzīgi visos laikos. Tādēļ šomēnes uz sarunu aicinājām tehnikuma absolventi un darbinieci Madaru Biti, kas ikdienā cienīgi un godam nes savu uzvārdu, esot kā bitītei un skolas labajam gariņam, nekad neatsakot savu palīdzību! Jautāta, kā Madara nonāca līdz lēmumam par labu tai laikā Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumam, viņa saka: “Pabeidzot pamatskolu, nākamās mācību iestādes izvēlē skatījos Rīgas virzienā. Un mākslas virzienā, taču ģimenē sapratām, ka vecāki šādu izvēli diemžēl nevar finansiāli nodrošināt. Bija jāapsver citi varianti, taču skaidrs

Druva: Sākas uzņemšana

Laikraksta "DRUVA" 31.marta izdevumā īsziņās iespējams iepazīties ar ziņu, ka esam uzsākuši agro audzēkņu uzņemšanu nākamajam mācību gadam attālināti.

Tehnikumā sākas agrā pieteikšanās mācībām 17 profesijās

30.martā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā sākas agrā pieteikšanās mācībām 17 profesijās. Pieteikties iespējams tehnikuma mājas lapā www.vtdt.lv, sadaļā Uzņemšana. jeb http://pt.edu.lv/uznem/index.php. Mūsu tehnikums šobrīd ir vienīgā profesionālā izglītības iestāde, kas skolēniem šajā pavasarī piedāvās agro pieteikšanos t.i. iespēju pieteikties un iegūt vietu jau izvēlētajā profesijas apmācības grupā pirms pamatskolas absolvēšanas un centralizēto eksāmenu kārtošanas. Agrās pieteikšanās laikā būs iespējams pieteikties mācībām šādās profesijās - datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, automehāniķis, autovirsbūvju remontatslēdznieks, spēkratu mehāniķis, lauksaimniecības mehaniz

Artūrs Sņegovičs: Kāds tad ir mūsdienīgs skolotājs?

Strauji mainīgie notikumi pasaulē un Latvijā ir ienesuši izmaiņas mūsu dzīvē un darbā. Izglītība nav izņēmums – skolas un augstskolas klātienes mācībām ir slēgtas, bet mācību process notiek attālināti. Šie apstākļi ir radījuši situāciju, ka teju visi vecāki ir kļuvuši par mājskolotājiem – tiem ir iespēja "iekāpt skolotāja kurpēs", saprast un iedziļināties, cik nozīmīgs ir skolotāja darbs ikdienā, ielūkoties tā aizkulisēs. Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties kopā ar skolēniem. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī bērni un jaunieši, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi, – ir jābūt atvērt

Projektā iegādāts ziemas sporta veidu aprīkojums

Ar Lauku Atbalsta dienesta, Cēsu rajona lauku partnerības, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma palīdzību esam īstenojuši projektu “Ziemas sporta inventāra iegāde BDR Biedrībai ”Sporta klubs “Priekuļi”’ (19-09-AL18-A019.2202-000005). Projekta ietvaros iegādāti 30 slidu, 30 slēpju zābaku, 30 nūju un 30 slēpju komplekti, un viens slēpju sagatavošanas komplekts. Projekta mērķis ir sniegt Priekuļu apkaimes iedzīvotājiem un viesiem iespēju baudīt ziemas burvību, piekopjot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu slēpojot un / vai slidojot ar kvalitatīvu, jaunu ziemas sporta aprīkojumu, kurš pieejams visiem iedzīvotājiem neat

Eksāmeni pārcelti uz MAIJU

UZMANĪBU, audzēkņi un vecāki! Ministru kabinets šodien, 14.martā, pieņēmis lēmumu uz maiju pārcelt jaunnedēļ plānotos centralizētos eksāmenus. Tādējādi tehnikumā uz maiju pārceļas plānotais ANGĻU VALODAS eksāmens! Uz maiju pārceļas arī eksāmens AUTOATSLĒDZNIEKA kvalifikācijas iegūšanai, kas bija plānots 20.martā. Aicinām visiem būt atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību!

Karjeras atbalsta pasākumā apmeklē būvniecības industrijas izstādi

12. martā 1. kursa namdari piedalījās karjeras atbalsta pasākumā -“34. starptautiskajā būvniecības industrijas izstādē “Māja I 2020””. BN19 grupas audzēkņi ieguva priekšstatu par būvniecības nozares iespējām, specifiku, iepazīstot ar būvniecību saistītos uzņēmumu stendus, prezentētās iespējas, aprīkojumu, instrumentus. Jaunieši dzirdēja ārzemju un Latvijas ekspertu pieredzi nozares inovatīvajos un tehniskajos risinājumos, pētīja uzņēmējus kā nākamos prakses un darba devējus. Pasākums norisinājās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Tehnikuma pasākumi pārcelti uz nenoteiktu laiku

PASĀKUMI, kas tehnikumā plānoti līdz 14.aprīlim, ir pārcelti uz nenoteiktu laiku: 📌"Jaunais amatnieks" 📌"Dabaszinātņu konkurss" 📌"Mūsdienīga IT lietpratība" 📌"Naudas koks" Tiklīdz situācija būs mainījusies, ziņosim par pasākumu jaunajiem norises datumiem! Aicinām sekot līdz informācijai tehnikuma mājas lapā un mūsu sociālo tīklu kontos!

Apmeklē filmu “Pilsēta pie upes” (Piļsāta pi upis)

10., 11. un 12. martā Cēsu un Priekuļu audzēkņi kopā ar skolotājām L.Sudrabu, K.Puriņu, D. Tarasovu apmeklēja filmu "Pilsēta pie upes", kur sekmēja nacionāli patriotiskās jūtas un nostiprināja zināšanas par 1.pasaules karu. Audzēknis par filmu saka: "Šajā filmā attēloti tiešām daudz un dažādi vēsturiski notikumi. Tajā laikā notika arī deportācija un holokausts."

UZMANĪBU! No 13.marta mācības tehnikumā notiks attālināti

UZMANĪBU AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM! No rītdienas, 13. marta, saskaņā ar valdības rīkojumu, mācību process Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā tiks nodrošināts attālināti. Lūgums audzēkņiem un vecākiem sekot līdz informācijai Mykoob vai pie grupu audzinātājiem. Aicinām visiem būt atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību!

Mūsu audzēknis pārtikas uzņēmuma "Dimdiņi" zinātniskais agronoms

3. kursa lauku īpašumu apsaimniekotāju kursa audzēknis Kristers Briedis ir ļoti aktīvs tehnikuma jaunietis. Viņš, paralēli mācībām tehnikumā, studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrā ieguvis Bioloģiskās lauksaimniecības diplomu. “Esmu arī uzrakstījis publikāciju grāmatā ,,Zālaugu izvēle lauksaimniecībā”. Ar š.g. 10. martu esmu kļuvis par SIA “Dimdiņi” galveno zinātniski pētniecisko agronomu – bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā. Darbs saistīsies ar dažādu pētījumu veidošanu un analīzi, saistība ar dārzeņkopību!” stāsta K.Briedis. “Iesaku visiem cīnieties par saviem sapņiem, un būt līderiem savā grupā!”

Tehnikumā atzīmē Vispasaules skaļās lasīšanas dienu

Šogad tehnikumā ar skolas bibliotēkas gādību un atbalstu notika Vispasaules skaļās lasīšanas diena, kurā jaunieši stundās lasīja Priekuļu tehnikuma 100 gadu jubilejai par godu izdoto grāmatu. Aicinājumam atsaucās: skolotājas Daces Gabrišas stundās - TE17 grupā lasītāja Madara Ilze Eglīte iepazīstināja mūs ar nosaukumu maiņām, AD17 grupā lasītājs Ģirts Golovins lika ieklausīties sporta zāles celtniecībā un LA18/LM18 grupā lasītājs Roberts Krūmiņš ļāva ielūkoties sporta skolotāja Ulda Spundes atmiņās. Paldies arī grupām LI 16 un TP 18 par dalību. Galerijā neliels ieskats tās norisē.

Tehnikuma jaunieši Erasmus+ mobilitātes projektā Vācijā, Leipcigā papildina praktiskās zināšanas

Šī gada 2.martā tehnisko zinību priekšmetu skolotājs Agris Šops kopā ar 14 tehnikuma audzēkņiem Kristenu Ābolkalni, Betiju Bērziņu, Sabīni – Sanitu Siljāni un Gvido Zlidni (grupa TE16); Dāvi Denisu Landaru un Mārtiņu Jansonu (grupa ME16); Kristapu Ārgali, Elvi Glaudiņu, Rodionu Rogovu un Kasparu Kristianu Skaidro (grupa MA16); Adrianu Paulu Kļaviņu (grupa Idb16); Mārtiņu Kuzņicki, Niku Lauri Jaunzemu un Kristapu Mūrnieku (grupa Ida16) Erasmus+ projekta ietvaros devās uz Leipcigas piepilsētu Schkeuditz, kur jauniešiem mēneša garumā būs iespēja praktizēties un papildināt praktiskās zināšanas savās specialitātēs. Pirmās divas dienas Vācijā aizgāja iekārtojoties un iepazīstot Leipcigu. Otrajā di

Audzēknis Kristers Briedis rada publikācijas žurnālam "Agro Tops"

Tehnikuma vienam no aktīvajiem audzēkņiem Kristeram Briedim no LI17 grupas ticis tas gods publicēt rakstus žurnālā Agro tops. Šā gada marta numurā iespējams lasīt Kristera sagatavotu rakstu par zālājiem "Zālāji - no sējas līdz ražai". Ar rakstu iespējams iepazīties ŠEIT.

Konkurss pamatskolu audzēkņiem "JAUNAIS AMATNIEKS 2020"

2020. gada 19. martā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Cēsu darbnīcās norisināsies tradicionālais konkurss pamatskolas izglītības iestāžu audzēkņiem "JAUNAIS AMATNIEKS", kura mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par profesionālās izglītības specialitātēm un sekmēt amatniecības attīstību, vienlaikus popularizēt ar dizainu, kokapstrādi un elektrību saistītas profesijas. Šogad konkurss tiek organizēts 3 nominācijās - "DIZAINS", "KOKAPSTRĀDE" un "ELEKTRĪBA". Konkursā tradicionāli aicināti piedalīties 6.-9.klašu skolēni. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami ŠEIT. Elektroniski pieteikuma veidlapu iespējams iesniegt, atsūtot uz e-pastu lauris.skele@vtdt.edu.lv. Plašāka informācij

Seminārs „Mūsdienīga IT lietpratība” skolotājiem

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums sadarbībā ar Latvijas Informātikas skolotāju asociāciju rīko semināru „Mūsdienīga IT lietpratība”, kas notiks 27.03.2020. Priekuļos Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā no plkst. 10:00 līdz 15:30. Reģistrēties semināram iespējams ŠEIT. Semināra dienas kārtība* pieejama ŠEIT. *Dienas kārtībā var tikt veiktas nelielas izmaiņas. Semināra dalības maksa: - bezmaksas - VTDT darbiniekiem un  LISA biedriem, kuri nomaksājuši biedra naudu, - maksa 7,- EUR citiem apmeklētājiem. Piedaloties Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma rīkotajā pasākumā, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai tehnikuma popularizēšanai. Informējam, ka Jums ir

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Latvijas darba vides izpēte”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma KM17 un KM18 grupu audzēkņi 04.03.2020. piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā - Darba pasaules iepazīšana “Latvijas darba vides izpēte”. Audzēkņi apmeklēja uzņēmuma SIA “AM Furnitūra” ražotni Ganību dambī 25, un veikalu - izstādi Ķīšezera 9, Rīgā. Ekskursiju vadīja Blum pārdošanas speciāliste Inga Daube. Ražotnē notika mācību ekskursija. Audzēkņi iepazinās ar plašu plātņu materiālu un malu lenšu klāstu, ar to, kā tiek ražotas mēbeļu detaļas: bīdāmās durvis, mēbeļu fasādes, LED spoguļi. Ražošanas vadītājs iepazīstināja ar visu prece

DONORU DIENA - 12.martā tehnikumā Priekuļos

Ceturtdien, 12. martā no plkst. 10.00 līdz 13.00 VTDT tehnikuma zālē Priekuļos DONORU DIENA kursu audzēkņiem! Par donoru var kļūt ikviens no 18 gadu vecuma. Kursiem donoru sarakstus iesniegt līdz 11. martam plkst. 14.00 pie mācību daļas lietvedes Veltas Voroņinas. Atgādinām, ka līdzi jāņem pase (oriģināls) vai ID karte – citi dokumenti neder.

Mācību stundas priekšmetā "zaļās" prasmes jeb vides ilgtspējīga attīstība

Cēsīs no 24.- 28 .februārim norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizētā "Inovāciju nedēļa", kur šogad galvenais uzsvars likts uz tēmu - kā dzīvot un saimniekot gudri un dabai draudzīgi. Inovāciju nedēļas ietvaros koprades mājā "Skola6", interesentiem tika atvērta bioekonomikas izstāde. Skolotāja Paulīna Sukaruka kopā ar LM/MS17 un LI16 grupas audzēkņiem izmantoja iespēju mācību stundas priekšmetā "zaļās prasmes" organizēt izstādē, iepazīstot bioloģisko preču nozīmi ilgtspējīgā lauksaimniecībā un aprites ekonomikā. Kā stāsta skolotāja, īpašu interesi jauniešos izraisīja izstādē redzētais: dzēriens no aļģēm, galda piederumi no kakao pupiņu mizām, apģērbs no rožu ziedlapiņām, soma no ābo

Jaunākie raksti

VTDT

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126

Telefons/fakss 641 30602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv

uzdevumi_round_400x400px.png