top of page
Bez nosaukuma (297 × 210 mm) (3).png
Ēku būvtehniķis

Plānot, organizēt un uzraudzīt izpildītāju darbu, kas veic būvniecību

Izglītības programma - Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija - Ēku būvtehniķis

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

Būvniecības process un būvdarbu veidi /Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde /Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana /Ģeodēzisko darbu izpilde /Sienu mūrēšana /Betonēšanas pamati /Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana /Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana /Pamatu un sienu izbūve /Grīdu konstrukciju izbūve /Ēku koka konstrukciju izbūve /Ēku metāla un saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izbūve /Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam.

bottom of page