top of page
KKZ_9091_50.jpg
Datorsistēmu tehniķis

Datortehnikas uzstādīšana un konfigurēšana, programmatūras atbilstības lietotāja vajadzībām noteikšana

Izglītības programma - Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Iegūstamā kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis 

Iepriekšējā izglītība - Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma - Klātiene

Mācību ilgums - 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokumentsDiploms par profesionālo vidējo izglītību 

Programmas īstenošanas vieta - Priekuļi

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

​Latviešu valoda /Angļu valoda /Matemātika /Dabaszinības /Sports /u.c.

Prakse uzņēmumos 720 stundas 

Profesionālie moduļi (profesionālie mācību priekšmeti)

EIKT pamatprocesi un darbu veidi /EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas /Vienkāršu algoritmu izstrāde /Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei /Datortehnikas komplektēšana un montāža /Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana /Biroja tehnikas apkope un remonts /Serveru izvēle un uzstādīšana /EIKT drošības politikas veidošana

Profesijas pamatuzdevumi un pienākumi

Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku,
programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.
Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. 

 

Prakšu vietas

SIA „Norel IT”
Smiltenes novada dome
Cēsu novada pašvaldība
SIA „Datnet”

bottom of page