top of page

Veicot maksājumu par dienesta viesnīcu, lūdzu, maksājuma mērķī norādīt jaunieša VĀRDU un UZVĀRDU!

Dienesta viesnīcas īres līgumi

Dienesta viesnīca Priekuļos, Egļu gatvē 15

NEPILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis un viņa interešu pārstāvis 

PILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis

Dienesta viesnīca Cēsīs, Valmieras ielā 19

NEPILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis un viņa interešu pārstāvis 

PILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis

Īres līgums ir aizpildāms elektroniskajā formā (ar roku aizpildīts netiks pieņemts), izdrukājams 2 eksemplāros un iesniedzams dienā, kurā notiek ierašanās viesnīcā (sākot no 31.augusta).

Lūdzam līgumam pievienot maksājuma uzdevuma izdruku par veikto drošības naudas samaksu un maksu par pirmo īres mēnesi (maksājuma veikšanas kārtība ir uzrādīta līguma 2.3.punktā, maksājuma mērķī norādīt jaunieša vārdu un uzvārdu).

bottom of page