Dienesta viesnīcas īres līgumi

Dienesta viesnīca Priekuļos, Egļu gatvē 15

NEPILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis un viņa interešu pārstāvis 

PILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis

Dienesta viesnīca Cēsīs, Valmieras ielā 19

NEPILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis un viņa interešu pārstāvis 

PILNGADĪGAI personai - aizpilda audzēknis

Informācija 1.kursu audzēkņiem

18.augustā uz vecāku dienu līdzi jāņem Dienesta viesnīcas īres līgums (divos eksemplāros).

Aizpildi, izdrukā un ņem līdzi!