top of page
Individuālais karjeras atbalsts

Rigonda Prīse
Pedagogs karjeras konsultants
rigonda.prise@vtdt.edu.lv

 

Individuālās karjeras konsultācijas:
⦁    Palīdz izzināt un apzināt spējas, prasmes un intereses.
⦁    Veicina pašmotivāciju, spēju izvirzīt mērķus.
⦁    Paaugstina pašnovērtējumu.
⦁    Rada izpratni par tālākizglītības iespējām, profesijām un 

turpmāko karjeras izvēli.

 

Konsultāciju pieteikums (tēmas):
⦁    Vēlos pētīt sevi un noskaidrot savas intereses, spējas, rakstura īpašības;
⦁    Vēlos noskaidrot iespējamo piemēroto nodarbošanās loku;
⦁    Nepieciešams atbalsts informācijas meklēšanā par mācību iestādēm/ izglītības iespējām;
⦁    Nepieciešams atbalsts informācijas meklēšanā par darba tirgu un nākotnē pieprasītajām profesijām;
⦁    Vēlos iegūt informāciju par konkrētām profesijām (darba pienākumi, izglītība utt.)

 

Individuālās karjeras konsultācijas ārpus VTDT
E-KONSULTĀCIJAS – Iespēja uzdot attālināti jautājumus par izglītības iespējām Latvijā (niid.lv, Nacionālajā izglītības iespēju datu bāze).
RTU KARJERAS CENTRS – Bez maksas topošajiem studentiem saņemt konsultācijas par piemērotās programmas izvēli; apmeklēt RTU Karjeras centra izglītojošo karjeras nodarbību; apmeklēt RTU Karjeras centra organizētos pasākumus.
NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA, CĒSU FILIĀLE – Bez maksas karjeras konsultants piedāvā atbalstu  profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā.
LATVIJAS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ASOCIĀCIJA – Karjeras konsultantu datubāze.

 

Pašizpētes testi/ anketas/ infografikas
NIID.LV - Karjeras izvēles testi  (Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē).
NVA.LV  -  Karjeras izvēles testi (Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā).
PRAKSE.LV - Karjeras testi (Prakse.lv, lielākais karjeras un izglītības portāls Latvijā).
PAŠNOTEICĒJS (DŽ. HOLLANDS) - Tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei.
CV.LV - Visatbilstošākā amata tests (darba meklēšanas portāls).
DARBA IZVĒLES FAKTORI - Anketa "Darba izvēles faktori" (Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājas lapā).
INFOGRAFIKAS – Vizuāli materiāli karjeras plānošanā (Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā).
INFORMATĪVI MATERIĀLI - Vizuāli materiāli karjeras lēmumu pieņemšanā (Valsts izglītības attīstības aģentūra) 

 

CV un Motivācijas vēstules (resursi un ieteikumi izveidē)
EUROPASS.LV - Eiropas standarti CV izveidei
EUROPASS.LV -  Ieteikumi motivācijas vēstules izveidē
IRDARBS.LV  - 10 ieteikumi laba CV izveidē
CVMARKET.LV – 8 uzrunājoši padomi laba CV izveidē
DARBA MEKLĒTĀJA ROKASGRĀMATA - Nodarbinātības valsts aģentūras sagatavotais buklets

 

Citi resursi
WWW.JAUNATNE.GOV.LV - Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
KĻŪSTI UZŅĒMĒJS – Raksti par sava biznesa uzsākšanas pamatiem (profesijupasaule.lv)

 

bottom of page