top of page

www.macibaspieaugusajiem.lv projektā ar augstiem rezultātiem iegūst kvalifikāciju "Autodiagnostiķis"

8. jūnijā ar augstiem rezultātiem eksāmenā noslēdzās mācības grupai MDt19-8, kura ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nr. 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros apguva un kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tālākizglītības programmā “Autotransports”, specialitātē “Autodiagnostiķis”.

Eksāmenā izglītojamiem bija jārāda mācību procesā iegūtās prasmes automobiļu elektroiekārtu un motora vadības sistēmu diagnostikā, iegūtās zināšanas elektrotehnikā un elektronikā.

Paldies autotransporta priekšmetu skolotājiem par jauno profesionāļu sagatavošanu un eksāmena komisijai par darbu.Commentaires


Archive
bottom of page