top of page

Mācības pieaugušajiem uzsākušās arī Gleznošanas programmā

Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 7. kārtas ietvaros sestdien, 9. aprīlī mācības uzsāka 40 pieaugušie, kuri no aprīļa līdz oktobrim apgūs modulārās profesionālās izglītības programmas “Apģērbu dizains” moduli ”Gleznošana”.


Nodarbības vada skolotājas Diāna Nīmane, Kristīne Rozenberga un Ērika Māldere.
Comments


Archive
bottom of page