top of page

Veicinām tehnikumu sadarbību

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma lauksaimniecības nozares vadītājs Matīss Kārkliņš 1. februārī uzņēma viesus no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības.


Tikšanās laikā ciemiņi no Saulaines iepazina Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma infrastruktūru, kā arī savstarpēji dalījāmies pieredzē par lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu īstenošanu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu.


Tikšanās rezumē – lai panāktu nozares attīstību un pilnveidi, tehnikumiem Latvijā ir cieši jāsadarbojas.留言


Archive
bottom of page