top of page

Septiņi jaunieši devušies mācību mobilitātē uz Austriju

No 23.janvāra līdz 21.februārim tehnikuma 4.kursa jaunieši programmā “Mēbeļu galdnieki” un 3.kursa “Namdari” iepazīs profesijas izaicinājumus praksē ārzemēs. Šajā mobilitātē devušies septiņi VTDT jaunieši, kuri piedzīvos profesionālo praksi Klāgenfurtē, Austrijā, gan iepazīs citu kultūru, vidi un arī uzlabos svešvalodu prasmes.


Jauniešu pavadošā persona no tehnikuma, Linda Gailīte, stāsta, ka ir vērtīgi apmeklēt prakšu uzņēmumus un redzēt, kā jaunieši darbojas profesionālā vidē. Apmeklējot darbavietas, redzams, ka darba ir daudz un sākumā nepieciešams laiks, lai adaptētos un aprastu ar veicamajiem uzdevumiem. Kopumā redzams, ka jaunieši izrāda iniciatīvu un atbildību un tas patiesi priecē.


Erasmus+ mobilitāte dod iespēju pavadīt mācību periodu ārvalstīs, kā laikā profesijas apguvēji strādā partnerorganizācijas uzņēmumā, kurš darbojas attiecīgajā jomā.


Mācību mobilitāte tiek īstenota ES programmas Erasmus+ akreditācija profesionālās izglītības un apmācības jomā projekta nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000060967 ietvaros.Comments


Archive
bottom of page