top of page

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ praksei

Ko tas nozīmē Tev?

Mobilitātēs jeb mācību praksēs uz ārzemēm šajā mācību gadā varēs doties 72 VTDT jaunieši, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu! (No tiem 4 ilgtermiņa mobilitātē uz 3 mēnešiem un 69 - īstermiņa mobilitāte uz 1 mēnesi).

Uz kurām valstīm varēs doties praksē?

Portugāli, Spāniju, Vāciju, Austriju, Nīderlandi u.c.

Kuru nozaru audzēkņi var pieteikties?

Visu! Izvērtēsim, kurās nozarēs (IT, kokapstrādes, ēdināšanas, būvniecības u.c.) būs visvairāk pieteikumu, to ņemsim vērā, organizējot šo mobilitāti.

Kas jādara, lai pieteiktos?

Lai dotos mobilitātē, jāiesniedz motivācijas vēstule latviešu valodā un Europass CV - angļu valodā. Iekļauj detalizētu pamatojumu, kāpēc tieši Tevi ir jāizvēlas dalībai praksē ārzemēs, jāiekļauj konkursa atlases kritērijos minēto nosacījumu izklāsts.

Konkursa atlases kritēriji:

  • Potenciālajam projekta dalībniekam praksei sākoties jābūt vismaz 18 gadus vecam;

  • Tiks vērtētas vidējās atzīmes profesionālajos priekšmetos un praktiskajās mācībās;

  • Angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;

  • Nopietna attieksme pret mācību darbu un motivācija piedalīties;

  • Spēja strādāt komandā;

  • Aktīva dalība ārpusskolas aktivitātēs;

  • Dalība skatēs, profesionālajos konkursos un praktiskā darba pieredze savā profesijā.

Motivācijas vēstules ir jāiesniedz direktora vietniecei projektu, praktiskās apmācības un starptautiskās sadarbības jomā Kristīnei Krodziniecei, Priekuļos, "Jaunā korpusa" 104.kabinetā (ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu: kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv vai zvaniet uz mob. tālr. 29198670).

Iesniegtās motivācijas vēstules izvērtēs komisija: profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, angļu valodas skolotājs, direktora vietniece projektu, praktiskās apmācības un starptautiskās sadarbības jomā. Visus potenciālos projekta dalībniekus aicināsim uz pārrunām, kurās katrs varēs parādīt sevi no labākās puses un pārliecināt konkursa žūriju!


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000060967, kas ilgs līdz 31.08.2022.댓글


Archive
bottom of page