top of page

Sākušās mācības pieaugušajiem

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, sācis realizēt apmācības strādājošiem pieaugušajiem 8. kārtas ietvaros.

Oktobrī tehnikumā mācības uzsāka 19 strādājošie profesionālās tālākizglītības programmā “Vides aizsardzības tehnoloģija”, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju “Vides iekārtu tehniķis”.


Par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.
Commentaires


Archive
bottom of page