top of page

Noslēgušās mācības programmā “Apģērbu dizaina produktu izstrāde”

29. aprīlī noslēdzās mācības PDB1-22 grupai, kura Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā apguva modulārās profesionālās izglītības programmas “Apģērbu dizains” moduli “Apģērbu dizaina produktu izstrāde”.


Desmit mēnešu ietvaros mācību dalībnieces apguva apģērbu dizaina produktu izstrādes procesa pamatus.


Gandarījums par augstajiem rezultātiem gala pārbaudes darbos. Ar saviem darbiem dalībnieces priecēja, piedaloties VTDT Profesiju svētku tērpu un aksesuāru skatē “Krāsas un līnijas”.


ESF projekta mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.Comments


Archive
bottom of page